Ayman - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ayman Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ymn kökünden gelen maymanat ميمنة z "uğur, kutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yamīn يمين z "sağ el" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için yemin maddesine bakınız.
Farsça paymān "1. ölçü, ölçek, 2. itidal, antlaşma, sözleşme, yemin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) paymūdan, paymā- پيمودن, پيما z "ölçmek, kestirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça pati- "karşı, yüz yüze, ön (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pey+, düşman maddelerine bakınız.
Farsça paymāne پيمانه z "ölçü kabı, şarap kadehi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için peyman maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 3 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.