Ayakta - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ayakta Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāmat قامة z "1. duruş, boy, endam, 2. namaz için ayakta durma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "1. ayağa kalkma, durma, dikilme, 2. karşı koyma, direnme, 3. başında durma, yönetme, 4. var olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ricāl رجال z "erkân, insanlar, özellikle yüksek rütbeli kişiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rcl kökünden gelen racul رجل z "insan, adam ('ayakta duran, iki ayak üzerinde yürüyen' anlamında)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ricl رجل z "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen rgel רגל z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça rḳˁ kökünden gelen rukūˁ ركوع z "ayakta durarak (saygı veya dua için) bedeninin üst kısmını öne eğme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakaˁa ركع z "öne eğildi" fiilinin masdarıdır.
Farsça pāyande پاينده z "duran veya durduran şey, sabit, sabitleyici" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāyidan, pāy- پايدن, پاى z "ayakta durmak, kalmak" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādayati sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde pād "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için pa maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen histo+ "doku" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰistós ἱστός z "(ayakta) duran, kıvamlı, mukavim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἱστημι, στα- z "durmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *si-stā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
İngilizce histogram "istatistikte çubuk diyagram" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1891 Karl Pearson, İng. matematikçi.) İngilizce sözcük Eski Yunanca histós ἱστός z "ayakta duran, direk" ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "çizim, yazım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için histo+, gram maddelerine bakınız.
Fransızca policlinique "devlet hastanesi [esk.], ayakta tedavi görülen hastahane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pólis πόλις z "şehir, devlet" ve Fransızca clinique "hastane" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için politik, klinik maddelerine bakınız.
Farsça zabūn زبون z "zayıf, güçsüz, elden ayaktan düşmüş" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce bar "1. çubuk, engel, bariyer, 2. içki tezgâhı, ayakta içki içilen yer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca barre "engel, bariyer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen barra sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca plèbe "halktan kimse, ayaktakımı mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plebs "halkın aşağı tabakası, kalabalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plēdhw- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelə-1 "çok olmak, dolu olmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için poli+ maddesine bakınız.
İngilizce station-wagon "açık bagaj alanı olan otomobil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce station "durma, ayakta durma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.