Awd - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Awd Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁwd kökünden gelen ˁawdat عودة z "geri gelme, dönme, yineleme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça aˁūḏū bi-llāhi أعوذو بالله z "Allaha sığınırım" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ˁwḏ kökünden gelen ˁawḏ veya maˁāḏ عوذ/معاذ z "sığınma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için allah maddesine bakınız.
Arapça ḥwḍ kökünden gelen ḥawḍ حوض z "su birikintisi, havuz, sarnıç" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁwd kökünden gelen iˁādat إعادة z "geri verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁawdat عودة z "geri gelme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Arapça rwd kökünden gelen irādat إرادة z "isteme, istenç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rawd رود z "av peşinde dolaşma, arama" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça wdˁ kökünden gelen mawdūˁāt مودوعات z "emanet edilmiş şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için veda maddesine bakınız.
Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍiˁ موضع z "konma yeri, konum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍˁ وضع z "koyma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için vaz2 maddesine bakınız.
Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍūˁ موضوع z "ortaya konan, konmuş olan, müzakerenin konusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وضع z "koydu, vazetti" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için vaz2 maddesine bakınız.
Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍūˁat موضوعة z "konulmuş, vazedilmiş şey, tartışılan konu, tez" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça waḍˁ وضع z "koyma" sözcüğünün mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için mevzu maddesine bakınız.
Farsça mawḍū-i baḥs̠ موضو بحث z "bahis konusu" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça mawḍūˀ موضوء z "konu" ve Arapça baḥs̠ بحث z "bahis" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mevzu, bahis maddelerine bakınız.
Arapça rwḍ kökünden gelen rawḍat روضة z "bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rawḍ veya riyāḍat روض/رياضة z "(hayvan veya araziyi) bakma, yetiştirme, ehlileştirme, eğitme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça swd1 kökünden gelen sawdāˀ سوداء z "kara safra, melankoli, eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aswad أسود z "kara, siyah" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için esvet maddesine bakınız.
Arapça ˁwḍ kökünden gelen taˁwīḍ تعويض z "tazminat veya bedel ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁawḍ veya ˁiwaḍ عوض z "bedel, tazminat" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ivaz maddesine bakınız.
Arapça wḍḥ kökünden gelen tawḍīḥ توضيح z "netleştirme, belirgin kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wuḍūḥ وضوح z "açık ve belirgin olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vuzuh maddesine bakınız.
Arapça wdˁ kökünden gelen tawdīˁ توديع z "emaneten bırakma, ısmarlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen wadāˁ وداع z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için veda maddesine bakınız.
Farsça çavdār veya cawdār جودر z "arpa ve buğday tarlasında yabani yetişen bir tahıl, çavdar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça caw جو z "arpa, genelde tahıl, hububat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yava- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen yava यव z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yewos biçiminden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.