Atf - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Atf Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca plate-forme "1. mimaride plan, taslak [esk.], 2. yükseltilmiş düz zemin, taban" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plate "düz, yassı" (NOT: Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen plattus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince forme "kalıp" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için plato, form maddelerine bakınız.
Arapça dkn kökünden gelen dukkān veya dukān دكّان/دكان z "platform, seki, tezgâh, özellikle çarşı içinde satış yeri " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice dūkanā דוכנא z "platform, seki, kerevet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça dakkannu "seki, üzerine bir şey konulan yükselti" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce dagana "bir tür tezgâh veya platform" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça nḥl kökünden gelen intiḥāl إنتحال z "kendine maletme, benimseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥl نحل z "(birine) maletme, bir eseri yanlış şaire atfetme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça katfiyyat كتفيّة z "omuzları örten baş örtüsü, şal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ktf kökünden gelen kitf veya katif كتف z "kürek kemiği, omuz" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça zmr kökünden gelen mazmūr مزمور z "Kuran'a göre Hz. Davud'un kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice mizmōr מזמור z "şarkı, özellikle Eski Ahit'te Hz. Davud'a atfedilen şarkılara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #zmr זמר z "şarkı söyleme" kökünden türetilmiştir.
Arapça nbr kökünden gelen minbar منبر z "kürsü, platform" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabara نبر z "kaldırdı, yükseltti" fiilinin alet adıdır.
Fransızca catégorie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince categoria sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca katēgoría κατηγορία z "1. itham, 2. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca katēgoreúō κατηγορεύω z "biri veya bir şey hakkında konuşmak, iddia etmek, itham etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca perron "1. binek taşı, 2. trene biniş platformu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca pierre "taş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen petra sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pétra πέτρα z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için petrol maddesine bakınız.
Fransızca téléologie "bir şeyin amacına veya hedefine atfen yapılan akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tele(i)ología τελε(ι)ολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca téleios τέλειος z "tam, tamam, sonsal" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca télos τέλος z "son, bitim" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Farsça tiryākī ترياكى z "ilaç veya uyuşturucu müptelası, afyonkeş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tiryāk ترياك z "panzehir, afyon macunu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca thēriakē θήριακη z "Pontus kralı Mithridates'e atfedilen afyonlu ilaç karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca thērion θήριον z "zehirli yılan" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca animisme "cansız varlıklara ruh atfeden inanış, ruhçuluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen animism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1866 Sir Edward B. Taylor, İng. tarihçi.) Bu sözcük Latince anima "nefes, ruh" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için animasyon maddesine bakınız.
Fransızca fétiche "doğaüstü güçler atfedilen nesne" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1760 C. de Brosses, Le Culte des Dieux Fétiches'de.) Fransızca sözcük Portekizce feitiço "1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince facticius "el yapımı, mamul" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Fransızca catafalque "üzerinde tabutun sergilendiği platform" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca catafalco "ağaçtan yapılmış iskele, platform" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen catafalicum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca catacombes "yeraltı mahzeni, mağara kilisesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince catacumba "5. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı; her türlü yeraltı mezarı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tumba "mezar" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca ponton "duba, dubalarla yapılan yüzer köprü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pontōn "yüzer platform, sal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pons, pont- "köprü" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pont- "yol, geçit" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pent- "ayak basmak, yürümek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için patika maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.