Asay - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Asay Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça āsāyiş آسايش z "huzur, rahatlık, sükûn" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āsūdan, āsāy- آسودن, آساى z "dinlenmek, sakin olmak" fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir.
Arapça ˁayyāş عيّاش z "iyi (bolluk içinde) yaşayan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁyş kökünden gelen ˁāşa عاش z "yaşadı, geçindi" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için maişet maddesine bakınız.
Arapça durzī درزى z "Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Muḥammad İsmāil al-Darzī "Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019)" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Farsça darzī درزى z "terzi" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça frḍ kökünden gelen farīḍat فريضة z "yasayla zorunlu kılınmış şey, dini ödev" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için farz maddesine bakınız.
Arapça Falistīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palestina "kugünkü İsrail'i kapsayan Roma eyaletinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pliştīm פלשתים z "Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça χbr kökünden gelen χabar خبر z "bilgi, birinci elden bilinen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خبر z "denedi, sınadı, tanıdı, bizzat yaşayarak öğrendi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥḳḳ kökünden gelen ḥaḳḳ حقّ z "yasaya, hakikate veya bilgeliğe uygun olma; doğruluk, hakikat, yasallık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ḥuḳḳā חֻקה z "taşa veya metale oyulmuş şey, yasa, ferman, kural" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḥḳḳ "oyma, taşa veya metale yazı yazma, hakketme" kökünden türetilmiştir. )
Arapça ḥawwāh حوّاء z "Adem'in eşi, kadın" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ḥawwā חַוָּה z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice ḥyh kökünden gelen ḥayyāh חַיָּה z "canlı, yaşayan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Arapça ḥyy kökünden gelen ḥāyy حاىّ z "yaşayan, canlı, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya "canlı idi, yaşadı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥuḍūr حضور z "1. hazır olma, mevcut olma, şimdi ve burada olma, 2. yerleşik olarak yaşama, göçebe olmama, 3. rahat, asayiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حضر z "hazır idi, mecliste bulundu" fiilinin masdarıdır.
Arapça şyχ kökünden gelen maşāyiχ مشايخ z "şeyhler" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şeyh maddesine bakınız.
Arapça şrˁ kökünden gelen maşrūˁ مشروع z "yasaya uygun, hukuki" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şer2 maddesine bakınız.
Arapça ˁṣr kökünden gelen muˁāṣir معاصر z "aynı zamanda yaşayan, senkronik, çağdaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muˁāṣarat معاصرة z "zamandaş olma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Bu sözcük Arapça ˁaṣr عصر z "çağ, zaman" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için asır maddesine bakınız.
Arapça msḥ kökünden gelen timsāḥ تمساح z "Nil nehrinde yaşayan bir sürüngen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Kıptice aynı anlama gelen msāχ sözcüğünden alıntıdır.
Farsça sāye ساي z "gölge" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sāyak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen asaya sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca amphibie "1. su ve karada yaşayan canlı, 2. su ve karada hareket eden araç veya askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amphibíos αμφιβίος z "çift canlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca bíos βίος z "canlı" sözcüğünden amphi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için biyo+ maddesine bakınız.
Fransızca gorille "Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gorilla sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Thomas Savage, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca gorílla γορίλλα z "Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca colis "paketlenmiş mal veya eşya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca colli sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca collo "1. boyun, 2. hamal boyunduruğu ile taşınan yük" sözcüğünün çoğuludur. İtalyanca sözcük Latince collum "boyun" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷol- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-1 "dönmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca numismatique "eski para uzmanlığı, meskûkat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince numisma "geçer akçe, resmi para" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nómisma νόμισμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca nomízō νομίζω z "geçerli olmak, yasaya uygun olmak, resmi olmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, töre" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +nomi maddesine bakınız.
Fransızca pygmée "1. Afrika'da yaşayan kısa boylu bir ırk, 2. genelde kısa boylu, cüce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pygmaîos πυγμαῖος z "'1 pygmē boyunda olan', cüce" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pygmē πυγμή z "1. yumruk, 2. yumruktan dirseğe kadar olan uzunluk, arşın" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peug- "yumruk veya değnekle vurmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca trichine "insanda asalak olarak yaşayan bir tür solucan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca thríχinos θρίχινος z "kılcal, kıl gibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thríks, thriχ- θρίξ, θριχ- z "kıl, saç" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen zoo+ "hayvan" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca zoîon veya zôon ζῳον/ζῶον z "yaşayan şey, hayvan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca záō ζάω z "yaşamak" fiilinden +ion sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷyo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷeiə-1 "canlı olmak, yaşamak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için can maddesine bakınız.
Farsça āsūde آسوده z "huzurlu, rahat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āsūdan, āsāy- آسودن, آساى z "dinlenmek, huzurlu olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için asayiş maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āsān آسان z "rahat, dingin, kolay" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āsūdan, āsāy- آسودن, آساى z "dinlenmek, istirahat etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için asayiş maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.