Arva - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Arva Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Latince larva "kurtçuk, eklembacaklılarda yaşamın ilk evresi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1762 Linnaeus, İsv. doğabilimci.) Latince sözcük Latince larva "maske" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça aynı anlama gelen kirmizī كرمزى z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ve Farsça krmz kökünden gelen kirmiz كرمز z "kırmızı boya veren bir böcek, koşnil" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Sanskritçe kr̥mi कृमि z "kurtçuk, larva, böcek" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷrmis "kurtçuk" biçiminden evrilmiştir.
Farsça parvar "besleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça parvardan "1. beslemek, bakmak, yetiştirmek, eğitmek, 2. (esk.) tapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *pairi-var- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde var- "korumak, savunmak, bakmak" fiilinden per+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-5 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gar1 maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) parvāz پرواز z "1. uçma, seğirtme, 2. kanat, çatı saçağı, sundurma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *pairi-vaz "koşuşma, dolanma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vaz- "gitmek, götürmek, uçmak" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wegh- "gitmek, götürmek, iletmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için vagon maddesine bakınız.
Yeni Yunanca arvanítis αρvανίτης z "bir kavim adı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arbánios veya arbanítēs αρβάνιος/αρβανίτης z sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça kārbān veya kārvān كاربان/كاروان z "kafile, katar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kārvān sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Akatça χarrānu "yol, yolculuk, özellikle ticari yolculuk, kervan" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Farsça parvā پروا z "korku, çekinme, vaz geçme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden per+2 önekiyle türetilmiştir.
Farsça parvāne پروانه z "1. hizmetçi, haberci, peyk, 2. ışığa yönelen gece kelebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) parvānak "'etrafında dönen', 1. hizmetçi, haberci, peyk, 2. ışığa yönelen gece kelebeği" sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça şikamparvar شكمڀرور z "'mide besleyen', yemeğe düşkün" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikam veya şikamb شكم/شكنب z "mide, işkembe" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için işkembe, +perver maddelerine bakınız.
Farsça yārvar veya yāvar يارور/ياور z "yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için yar2 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.