Artikül - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Artikül Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca articuler "birbirine eklemek, eklemlemek, madde madde saymak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen articulare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince articulus "eklemcik, madde" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince artus "eklem" sözcüğünün küçültme halisidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ar-tu- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ar- "uymak, eklenmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.
Fransızca particule "parçacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince particulus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pars, part- "parça, pay, kısım" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için parsel maddesine bakınız.
Arapça dḳḳ kökünden gelen daḳīḳat دقيقة z "1. partikül, ince ayrıntı, nüans, 2. derecenin ve saatin altmışta biri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dikkat maddesine bakınız.
Arapça lfẓ kökünden gelen lafẓ لفظ z "ağızdan çıkan anlamlı ses, söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafaẓa لفظ z "artiküle etti, telaffuz etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça Alf kökünden gelen muˀallif مؤلّف z "telif eden, yazar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˀlīf تأليف z "birbirine uydurma, artiküle etme, eser yazma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için ülfet maddesine bakınız.
Arapça nṭḳ kökünden gelen nuṭḳ نطق z "söz, söyleyiş, söz söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa نطق z "konuştu, artiküle etti, telaffuz etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça Alf kökünden gelen taˀlīf تأليف z "alıştırma, birbirine uydurma, artiküle etme, kompoze etme, eser yazma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ülfet maddesine bakınız.
Arapça ḏrr kökünden gelen ḏarrat ذرّة z "tane, tohum, partikül, felsefede atom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏarr ذرّ z "saçma, özellikle tohum saçma" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için ziraat maddesine bakınız.
Farsça andām أندام z "1. uzuv, kol ve bacak, 2. beden, boy-pos, biçim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen handām sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde han-dāma "bir araya koyma, kompozisyon, artikülasyon" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *dāma "koyma, katma, yapma" sözcüğünden ham+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhē- "koymak, katmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için hem maddesine bakınız.
Fransızca mitocondrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce mitochondrion "hücrelerde bulunan bir organel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Mitochondrion sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Carl Benda, Alm. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca mítos µίτος z "iplik" ve Eski Yunanca χondríon χονδρίον z "tanecik" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χóndros "tane, partikül" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca grain "tane, tohum, partikül" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince granum sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için granit maddesine bakınız.
İngilizce cyclotron "atom partiküllerini dairesel hareketle hızlandırma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1929 Ernest Lawrence, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce cycle "daire" ve İngilizce electron sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sikl, elektron maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.