Aniy - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aniy Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bṭn kökünden gelen biṭān بط‎ان z "devenin karnına sarılan kuşak, gömlek içine giyilen yün kuşak" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça baṭn بط‎ن z "karın" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için batın1 maddesine bakınız.
Arapça ˀanānīyat أنانيّة z "benlik, bencillik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀanā أنا z "ben" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için enayi maddesine bakınız.
Farsça ḥaḳḳānī حقّانى z "adil, doğru, hukuka uygun" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Arapça ḥaḳḳ حقّ z sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için hak1 maddesine bakınız.
Arapça ntn kökünden gelen intān إنتان z "kokuşma, çürüme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için netameli maddesine bakınız.
Arapça s̠ny kökünden gelen s̠āniyyat ثانيّة z "ikinci şey, ikincil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠ānī ثاني z "ikinci" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
Latince cranium "kafa, kafatası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kránion κράνιον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krəs-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-1 "kafatası, boynuz" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ser maddesine bakınız.
Farsça paşmīne پشمينه z "yünlü şey, yün kumaş, yapağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça paşm پشم z "yün" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için paşmina maddesine bakınız.
Arapça cny kökünden gelen cānī جانى z "suç işleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caniya جنى z "suç işledi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için cinayet maddesine bakınız.
Arapça fny kökünden gelen fānī فاني z "ölen, ölümlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faniya فنى z "öldü, yok oldu" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için fena maddesine bakınız.
Arapça ġny kökünden gelen ġinā غنا z "zenginlik, bolluk, fazlalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaniya "zengin idi, bol idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça fny kökünden gelen ˀifnāˀ إفناء z "yok etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faniya فنى z "yok oldu, söndü" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fena maddesine bakınız.
Arapça ġny kökünden gelen istiġnāˀ إستغناء z "gına getirme, zenginliği reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaniya غنى z "zengin idi" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için gına maddesine bakınız.
Arapça mnw kökünden gelen minā veya maniyy منا/منيّ z "semen, sperm" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭṭaliˁ مطّلع z "bilen, tanıyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طلع z "belirdi, ortaya çıktı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Arapça ġny kökünden gelen mustaġnī مستغني z "istiğna eden, gına getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaniya "zengin idi" fiilinin istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için gına maddesine bakınız.
Arapça snw kökünden gelen sanīyat سنية z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanī سني z "parıltılı, muhteşem, hükümdarlar için kullanılan bir sıfat" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça sanā سنا z "parladı, ışıdı" fiilinin sıfatıdır.
Arapça slw kökünden gelen tasallī تسلّي z "unutturma, gönlünü alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sulūw veya sulwān سلوّ/سلوان z "bir anıyı silme, bir şeyi aklından çıkarma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Farsça gilīm گليم z "her çeşit yaygı, battaniye, yatak örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen galīmā גלימא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca kálymma κάλυμμα z "örtü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kalýptō καλύπτō z "örtmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kulübe maddesine bakınız.
Farsça şinās شناس z "bilen, tanıyan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şināχtan, şinās- شناختن, شناس z "bilmek, tanımak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen şnāχtan, şnās fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça aynı anlama gelen χşnā- sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zan-, zainti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen jnā-, jānāti sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gnō- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Yeni Yunanca dikráni δικράνι z "iki uçlu çatal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikrânon δικρᾶνον z "ikiboynuz, iki uçlu çatal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca di- δι- z "iki" ve Eski Yunanca kránon κράνον z "boynuz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için di+1, kraniyum maddelerine bakınız.
Fransızca migraine "yarım baş ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen hemicrania sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰēmi- ἡμι- z "yarım" ve Eski Yunanca kraníon κρανίον z "kafa, kafatası" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hemisfer, kraniyum maddelerine bakınız.
Türkçe dilinden alınan kalp kelimesi Bak ellerim nasıl titriyor, bak alnım nasıl yanıyor, bak kalbime nasıl çarpıyor. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (anatomi) kalp, yürek anlamına gelir. Ad dilinden alınan kalp kelimesi Arapça qalb anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde (anatomi) kalp, yürek anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan kalp kelimesi gönül anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde Fransızca anlamına gelir. Türkçe sözcük, Ön ad halinde Geçende yanımdan geçti de tanıyamadı aval, o kalabalığın içinde. - H. Taner anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (gülgiller, ağaçlar, meyveler) elma anlamına gelir. Kernevekçe sözcük, Ad halinde (gülgiller, ağaçlar, meyveler) elma anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.