Anes - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Anes Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca anésthesie "uyuşturma, duyumsuzlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince anaesthesia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Sir J.Y. Simpson, İng.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "duymak, algılamak" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için estetik maddesine bakınız.
Arapça frk kökünden gelen farīk فريك z "1. kurutulmuş taze buğday tanesi, 2. kuş veya tavuk palazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraka فرك z "ufaladı" fiilinin sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice pārak פרכ z "yarmak, tahılı ovarak kepeğini ayırma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça χardal خردل z "hardal bitkisi ve tanesi, sinapis alba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χardal חרדל z "adi hardal veya Mısır hardalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça ḳardāliyon veya ḳardāman "1. hardal-i Farisî adı verilen tere tohumu (lepidium sativum), 2. hardal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Yunanca kárdamon "tere bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük AYun kardamiya "baharlı bir ot" sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça ḥubūb حبوب z "tahıl taneleri, tahıllar" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḥbb kökünden gelen ḥabbat حبّة z "tane, özellikle tahıl tanesi veya tohum" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için habbe maddesine bakınız.
İtalyanca (Ceneviz lehçesinde) tersanà "gemi imalathanesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça dāru-ṣ-ṣanāˁat دار الصناعة z "yapım evi, her çeşit imalathane, fabrika" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dar2, zanaat maddelerine bakınız.
Farsça dāne دانه z "tohum, tane, özellikle tahıl tanesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen dānag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dānā- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhōnā- "tahıl" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce screw "1. vida, 2. her türlü helezoni aygıt, gemi pervanesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca escrove "dişi vida, civata somunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince scrofa "dişi domuz" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca amazone "1. Yunan efsanesinde savaşçı kadınlar kavmi, 2. erkeksi veya savaşçı kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amazōn αμαζων z "savaşçı kadınlar kavmi" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca discothèque "gramofon plakları kütüphanesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca disque "disk" ve Eski Yunanca thēkē θήκη z "depo, koyma veya saklama yeri" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için disk, tez2 maddelerine bakınız.
Fransızca policlinique "devlet hastanesi [esk.], ayakta tedavi görülen hastahane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pólis πόλις z "şehir, devlet" ve Fransızca clinique "hastane" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için politik, klinik maddelerine bakınız.
Fransızca cinémathèque "sinema kütüphanesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1936 Henri Langlois, Fr. sinema tarihçisi.) Fransızca sözcük Fransızca cinéma "sinema" ve Eski Yunanca thēkē θήκη z "depo, mağaza" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sinema, tez2 maddelerine bakınız.
Fransızca staphylocoque "salkım şeklinde toplanan bakteri türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca staphylē σταφυλη z "üzüm tanesi" ve Eski Yunanca kókkos κόκκος z "tane, tohum" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kokina maddesine bakınız.
Fransızca titane "1. Yunan mitolojiisinde bir dev, 2. kimyada bir element" veya Yeni Latince titanium "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1795 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca titânes τιτάνες z "mitolojide devler kavmi" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça banak بنك z "çitlenbik, sivilce" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ban بن z "çitlenbik tanesi" sözcüğünün küçültme halisidir.
Farsça nārdānak ناردان z "nar tanesi, nar suyu, nar suyundan yapılan pekmez" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nār veya anār "nar" ve Farsça dānak "tane" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için nar1 maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen granit sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca granito "taneli, grenli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca grano "tohum, tane, zerre" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen granum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *grə-nom "tahıl tanesi" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca carroserie "1. at arabası imalathanesi, 2. otomobil veya at arabasının dış kasası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca carrosse "bir tür at arabası" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen carrozza sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.
Fransızca manganèse "1. kara magnezyum [xvi], 2. Alman kimyacı Scheele tarafından keşfedilen metalik element [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca manganese "kara magnezyum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince magnesia sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için magnezyum maddesine bakınız.
Fransızca monétaire "parasal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince moneta "1. yol gösteren, akıl veren, tanrıça Iuno'nun sıfatı 2. Roma darphanesi, darphane" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince monere "yol göstermek, akıl vermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için monitör maddesine bakınız.
Fransızca ventilateur "rüzgâr estirici, havalandırma pervanesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ventiler "havalandırmak, hava akımı yapmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince ventilare fiilinden alıntıdır. Geç Latince fiil Latince ventus "rüzgâr" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ventil maddesine bakınız.
İngilizce popcorn "patlamış mısır" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pop "patlama sesi, patlamak" ve İngilizce corn "1. tahıl, 2. (Amerikan lehçesinde) mısır" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kaurnam "tahıl" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *grnom "tanecik, tahıl tanesi" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için granit maddesine bakınız.
Venedikçe rancio "1. asker veya tayfa yemekhanesi, 2. gemide tayfa yatağı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük İspanyolca rancho "yemekhane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hreŋg- "2. sıra, tertip, asker topluluğu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Ad sözcük, Ad halinde çukur anlamına gelir. Ad dilinden alınan or kelimesi hendek anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde Hendek, şehir ve kale viranesi anlamına gelir. Çağatayca dilinden alınan or kelimesi yokuş. anlamındadır. Aşağı Almanca sözcük, Bağlaç halinde veya anlamına gelir. Fransızca sözcük, Ad halinde (kimya, elementler) altın anlamına gelir. İngilizce sözcük, Bağlaç halinde veya, ya da anlamına gelir. İngilizce dilinden alınan or kelimesi aksi takdirde, yoksa anlamındadır. İskoçça sözcük, Bağlaç halinde veya anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (kimya, elementler) altın anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan geçici kelimesi Onları sokakta gördüğünüz zaman adi bir geçiciden farklı bulmazsınız, sanırsınız ki bir yazıcı ticarethanesine gidiyor. - C. Şehabettin anlamındadır. Türkçe dilinden alınan geçici kelimesi Bunu evvela gençliğe mahsus geçici bir heves zannettim. - P. Safa anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (halk ağzı) abla anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan eci kelimesi Yapma ecisinin! (Yapma ablasının bitanesi gibi bir anlamı vardır.) (Sevgi ifadesi olarak kullanılmakta olup ve abla kavramı hiç kullanılmaz.) anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.