Amanın - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Amanın Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mrr kökünden gelen murūr مرور z "geçme, transit, özellikle zamanın geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marra مرّ z "geçti" fiilinin masdarıdır.
Arapça waliyyu'l-ˁahd ولي العهد z "'söz verilmiş yönetici', Abbasiler zamanında baştaki halife tarafından seçilen halefine verilen unvan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için veli, ahit maddelerine bakınız.
Fransızca pharisée veya İngilizce pharisee "sofu ve kuralcı kimse, özellikle İsa zamanında sofu Yahudi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pharisaeus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pharisaíos sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice pərūşīm פְּרוּשִׁים z "'seçkinler', a.a." sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice pārūş פָּרוּשׁ z "seçkin" sözcüğünün çoğuludur. İbranice sözcük Aramice/Süryanice ve İbranice #prş פ‎ר‎‎ש z "1. yaymak, açmak, 2. seçmek, ayırmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mefruşat maddesine bakınız.
Yeni Yunanca buzúki μπουζούκι z "Yunan meyhane müziğinde bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesinde bozuk "halk müziğinde bağlamanın büyüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Türkiye Türkçesinde bozla- "ses vermek, böğürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bozlak maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 4 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.