Altu - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Altu Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳlb kökünden gelen inḳilāb إنقلاب z "altüst olma, tersine dönme, tepetaklak olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalb قلب z "dönme, dönüşme" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kalp2 maddesine bakınız.
Eski Yunanca délta δέλτα z "1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi, Δ, 2. Nil nehrinin delta harfine benzeyen ağzı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde dlt "kapı, Fenike alfabesinin dördüncü harfi " sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice dāləth דלת z "kapı, Arami/İbrani alfabesinin dördüncü harfi, ד" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça daltu "kapı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Eski Türkçe altun sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe baltu sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca altimètre "yükseklik ölçme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince altus "yüksek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alto, +metre maddelerine bakınız.
Farsça şaltūk veya çaltūk شلتوك/چلتوك z "pirinç bitkisi" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca emballé sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca s'emballer "(at) gemi azıya almak, duyguları altüst olmak, sersemlemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince ballare fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için balad maddesine bakınız.
Fransızca haut-parleur "ses yükseltici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca haut "yüksek" (NOT: Bu sözcük Latince altus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca parleur "konuşan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca parler "konuşmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için alto, parola maddelerine bakınız.
Fransızca hautbois "bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca haut "yüksek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen altus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince bois "tahta, tahta çalgı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alto, buke maddelerine bakınız.
Fransızca pervers "sapık, kuraldışı, kötü niyetli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen perversus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pervertere "devirmek, altüst etmek, ihlal etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vertere, vers- "döndürmek, çevirmek" fiilinden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için versiyon maddesine bakınız.
Fransızca sauter "sıçramak, sıçratmak, zıplatmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince saltare fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince saltum sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için salto maddesine bakınız.
İtalyanca alto "1. yüksek, 2. müzikte yüksek perdeden erkek sesi, tenor [esk.], 3. pes perdeden kadın sesi [xvi], buna eşdeğer perde" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince altus "boy atmış, yüksek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince alere "büyütmek, beslemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-3 "(bitki veya canlı) yetişmek, büyümek, boy atmak" biçiminden türetilmiştir.
İtalyanca salto "sıçrama, atlama" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen saltum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salire, salt- "sıçramak, ani hareketle kalkmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sel-4 biçiminden evrilmiştir.
İngilizce altar "sunak, üzerinde kurban kesilen yüksek masa" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince altare "'yüksek yer', sunak, üzerinde kurban kesilen yüksek masa" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince altus "yüksek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alto maddesine bakınız.
İtalyanca rovesciata "futbolda sırtüstü yatarak atılan şut" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca rovesciare "tepetaklak etmek veya olmak, altüst olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen reversare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince reversus "ters, tepetaklak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince vertere, vers- "dönmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için versiyon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.