Aklik - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aklik Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawrat عورة z "1. ayıplı ve özürlü olma, ayıp, kusur, 2. edep yerleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁerwah ערוה z "çıplaklık, edep yerleri, ayıp" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #ˁrh ערה z "çıplak olma, (edep yerlerini) örtmeme" kökünden türetilmiştir. (NOT: İbranice kök Akatça ūru "(özellikle kadının) edep yeri" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için ari1 maddesine bakınız.
Arapça bˁd kökünden gelen buˁd بعد z "uzaklık, mesafe, boy" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baˁuda بعُد z "uzak idi, uzaklaştı, uzadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça cbn kökünden gelen cabīn جبين z "korkak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cubn جبن z "korkuya kapılma, korkaklık" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça cmr kökünden gelen camrat جمرة z "1. kor, köz, 2. Şubat ayında artan sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gamərā "kor, köz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gumāru sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça csr kökünden gelen casārat جسارة z "cesur olma, ataklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casara جسر z "bir dere veya vadiyi geçti, atıldı, girişti, risk aldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça clw kökünden gelen cilāˀ جلاء z "parlaklık, ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جلا z "parladı, aydınlandı, gün ışığına çıktı, ortaya çıktı, belirdi" fiilinin masdarıdır.
Ermenice çermig ջերմիկ z "ılıca (Doğu Anadolu'da)" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice çerm ջերմ z "ısı, sıcaklık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen carm جرم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen garm گرم z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için germi maddesine bakınız.
Arapça dnw kökünden gelen danāˀat دناءة z "alçaklık, aşağı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī "alçak, aşağı, beride olan" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḥlm kökünden gelen ḥalīm حليم z "yumuşak huylu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥilm حلم z "yumuşaklık, yavaşlık" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için hilm maddesine bakınız.
Arapça ḥbs kökünden gelen ḥabs حبس z "1. tutsak etme, kapatma, 2. tutsaklık yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabasa حبس z "kıstı, kısıtladı, kapattı, hapsetti" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χbş חבש z "bağlama - özellikle sarık veya baş örtüsü, kuşak, at koşumu" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça abāşu "bağlama" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥrr1 kökünden gelen ḥarr حرّ z "sıcaklık, ateş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حرّ z "ısındı, sıcak idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥlm kökünden gelen ḥilm حلم z "yumuşaklık, yavaşlık, evcillik" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳḥt kökünden gelen ḳaḥṭ قحط z "kuraklık, kıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḥiṭa "kuraklık yaptı, yağmadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça swf kökünden gelen masāfat مسافة z "iki yer arasındaki uzaklık, aralık" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça nbḏ kökünden gelen nabḏat نبذة z "çok küçük ve önemsiz parça, ufaklık, kırıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabḏ نبذ z "gereksiz bulup atma, ekarte etme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça nẓf kökünden gelen naẓāfat نظافة z "temizlik, paklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓufa نظف z "temiz ve pak idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça rwnḳ kökünden gelen rawnaḳ رونق z "parlaklık, güzellik, ihtişam" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṣfw kökünden gelen ṣafāˀ صفاء z "1. bulanık olmama, duruluk, berraklık, 2. iç huzuru, mutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için saf1 maddesine bakınız.
Arapça shl kökünden gelen suhūlat سهولة z "1. akıcı ve yumuşak olma, 2. akıcılık, kolaylık, yumuşaklık, nezaket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahila سهل z "akıcı ve yumuşak idi, kolay idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça şrk kökünden gelen şirkat شركة z "ortaklık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şirk maddesine bakınız.
Arapça şyˁ kökünden gelen şuyūˁ شيوع z "1. bir haberin yayılması, duyulması, halka mal olması, 2. mülkiyette ortaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāˁa شاع z "(haber) yayıldı, duyuldu, bölündü, bölüklere ayrıldı" fiilinin masdarıdır.
Farsça garmī گرمى z "ısı, sıcaklık (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) garm گرم z "sıcak (sıfat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen garǝma- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) (NOT: Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen gharmá- sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷher-mno- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için termo+ maddesine bakınız.
Farsça nam نم z "yaşlık, rutubet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde nab- veya namb- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nebh- "nem, rutubet, ıslaklık" biçiminden evrilmiştir.
Farsça tāb veya tāv تاب/تاو z "1. sıcaklık, ısı, ışık, 2. güç, kuvvet, enerji" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen tāb veya tabişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde tāpayeiti "ısıtmak" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe tápati "ısıtmak, kızartmak" fiili ile eş kökenlidir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tep- "sıcak olmak, ısınmak" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce fuel oil "'yakıt yağı', kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt" deyiminden alıntıdır. (NOT: İngilizce deyim İngilizce fuel "yakıt" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen fouaille sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince focalia "'ocaklık', a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden türetilmiştir. ) İngilizce oil "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen oleum sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için fokus, oleo+ maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.