Aklamak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aklamak Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe kuç- "kucaklamak, sevişmek" fiilinden +gAk sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kūç- fiilinden evrilmiştir.
Farsça mihmāndār مهماندار z "ev sahibi, konuk ağırlayan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mihmān مهمان z "konuk, misafir" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *maētha-māna- "'konut-kalan'" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde maēthana "konut, ev" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde maēt- "konaklamak, kalmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +dar maddesine bakınız.
Farsça nihān نهان z "saklı, gizli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nihādan, nihān- نهادن, نهان z "saklamak, gizlemek" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde ni-δātay- "'aşağı koymak', gizlemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Avesta (Zend) dilinde dātay- "vermek, koymak" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. )
İngilizce store window "dükkân penceresi, kepenk" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce store "depo, dükkân, mağaza" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce to store "saklamak, depolamak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Eski Fransızca aynı anlama gelen estorer fiilinden alıntıdır.
Eski Türkçe konış- "karşılıklı konaklamak" fiilinden +I sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kon- "konaklamak, ikamet etmek" fiilinden +Iş- sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe konşı sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kon- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe yaş- "örtmek, gizlemek, saklamak" fiilinden +mAk sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bir sözcükten evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce apocalypse "kıyamet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca apokálypsis ἀποκάλυψις z "1. gizli bir şeyi ortaya çıkarma, faş etme, revelation, 2. antik dinde tanrının kendini insanlara göstermesi, Hıristiyanlıkta kıyamet gününe dair alametler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kalýptō "gizlemek, saklamak" fiilinden +sis sonekiyle apo+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kulübe maddesine bakınız.
Yeni Latince crypton veya krypton "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers, İng. kimyacılar.) Latince sözcük Eski Yunanca kryptós κρυπτός z "gizli, saklı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca krýptō κρύπτω z "gizlemek, saklamak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krup-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *krāu- "saklamak" kökünden türetilmiştir.
Farsça kulbe veya kurbe كلبه/كربه z "küçük oda, hücre, dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kalýbē καλύβη z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kalyptō, kalyb- καλύπτω z "saklamak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kal-upyo biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-2 "saklamak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kiler maddesine bakınız.
Yeni Latince eucalyptus "Avustralya kökenli bir ağaç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1788 L'héritier, Fr. botanikçi.) Latince sözcük Eski Yunanca eukályptos ευκάλυπτος z "iyi korunmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca εῦ z "iyi" ve Eski Yunanca kalýptō καλύπτω z "saklamak, kapatmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için eu+, kulübe maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +cyte veya cyto+ "hücre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince cytus "hücre" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kýtos κύτος z "içi boş şey, kap, kutu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ku-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)keu- "kapatmak, saklamak" kökünden türetilmiştir.
Farsça ġōza veya ġōzak غوزه/غوزك z "pamuk kozası, ipek böceği kozası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe kóśa कोश z "meyve veya ceviz kabuğu, pamuk kozası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe kuś- "kucaklamak, içine almak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca depôt "1. bir yana koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen depositum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince deponere, depos- "bir yana koymak, saklamak, biriktirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca exercice "talim, alıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen exercitium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince exercere, exercit- "talim etmek, askeri eğitim yapmak, iş uygulamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince arcere, arct- "yasaklamak, uzak tutmak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ark- "menetmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce coloration "renklendirme, renk tonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince colorare "renklendirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince color "1. hayvanın post rengi, don (esk.), 2. renk" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince kolōs sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-os biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-2 "örtmek, saklamak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kiler maddesine bakınız.
Fransızca conserve "muhafaza edilmiş yiyecek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca conserver "saklamak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen conservare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince servare "hizmet etmek, bakmak, sakınmak, gözkulak olmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için serf maddesine bakınız.
Fransızca reserve "saklanan şey, yedek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réserver "saklamak, biriktirmek, yedeklemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rezerve maddesine bakınız.
Fransızca réserver "ihtiyaten saklamak, biriktirmek, yedeklemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen reservare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince servare "korumak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için serf maddesine bakınız.
Orta Yunanca kellárion κελλάρι z "odacık, hücre, mahzen" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen cella sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *cel-na biçiminden alıntıdır. Latince biçim Latince celare "saklamak, gizlemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kel-2 kökünden türetilmiştir.
İngilizce camping "çadır kurarak tatil yapma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce camp "çadır alanı (ad), çadır kurarak konaklamak (fiil)" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kamp maddesine bakınız.
İngilizce conservative "1. muhafaza edici, koruyucu, 2. siyasette muhafazakâr" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince conservativus "saklayıcı, muhafaza eden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conservare "saklamak, muhafaza etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için konserve maddesine bakınız.
İtalyanca cassa "sandık, kutu, kap, özellikle para sandığı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince capsa "her çeşit kap veya mahfaza" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince capere "içine almak, tutmak, saklamak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kapasite maddesine bakınız.
İtalyanca sosta "durma, durdurma, durdurucu aygıt" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca sostare "durmak, duraklamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen substāre, substāt- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince stāre, stāt- "durmak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Venedikçe salamóra "tuzlu suya yatırma" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince sal "tuz" ve Latince muria "balık ve et saklamakta kullanılan baharat karışımı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için salam maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 29 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.