Akıl Yürütme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Akıl Yürütme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça fkr kökünden gelen fikr فكر z "düşünce" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakr فكر z "düşünme, akıl yürütme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ḥasba'l-ḳadar حسب القدر z "kaderin gereği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasb حسب z "hesap, akıl yürütme, değerlendirme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hasep, kader maddelerine bakınız.
Arapça ḳys kökünden gelen ḳiyās قياس z "ölçü, ölçüştürme, iki şeyi karşılaştırma, kıyaslama yoluyla akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāsa قاس z "ölçtü, karşılaştırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġlṭ kökünden gelen muġālaṭat مغالطة z "yalan ve yanlışlarla akıl yürütme, safsata" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaṭ غلط z "yanlış" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için galat maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen muḥākamat محاكمة z "akıl yürütme, yargılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça yaḳīnan يقينً z "mutlak surette, kesin olarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yḳn kökünden gelen yaḳīn يقين z "kesin olma, herhangi bir akıl yürütme gerektirmeksizin bilinme" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça yaḳn يقن z "kesinlikle bilme, kesin olma" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca +logie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +logy "bilim, uzmanlık, söz söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen +logía -λογία z parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, söylem, sözcük, anlatı, ifade, akıl yürütme, mantık" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen arithmetique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arithmetikē αριθμετική z "sayı saymaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arithmós αριθμός z "sayı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ərəi-dhmo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rē(i)- "saymak, akıl yürütmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için racon maddesine bakınız.
Fransızca dialectique "tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi, münazara" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dialektikē teχnē διαλεκτικη (τεχνη) z deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: Elea'lı Zeno, Yun filozof (MÖ y. 490-y. 430).) Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "karşılıklı söylemek, münazara etmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō, log- λέγω2, λογ- z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyalog maddesine bakınız.
Fransızca logique "mantık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca logikē teχnē λογική τεχνή z "akıl yürütme sanatı, mantık" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "1. söz, 2. akla uygunluk, oran, tutarlılık" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.
Fransızca téléologie "bir şeyin amacına veya hedefine atfen yapılan akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tele(i)ología τελε(ι)ολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca téleios τέλειος z "tam, tamam, sonsal" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca télos τέλος z "son, bitim" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca spéculation "1. gözetleme, gözlemleme, fırsat kollama [esk.], 2. fiyat hareketlerinden yararlanmak amacıyla alıp satma, 3. tahmin ve teori üzerinden akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince speculari "gözetlemek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince speculum "gözetleme yeri, bakanak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözetlemek" fiilinden +ul+ sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *spek- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ispiyon maddesine bakınız.
İtalyanca ragione "akıl, mantık, usul, düzen" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince ratio "1. akıl, mantık, düzen, 2. hesap" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince reri, rat- "saymak, muhakeme etmek, akıl yürütmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ərē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rē(i)- "saymak, akıl yürütmek" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.