Aide - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aide Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳˁd kökünden gelen ḳāˁidat قاعدة z "taban, temel, esas, ilke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ˀasās أساس z "temeller, kaideler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Ass kökünden gelen ˀuss اوسّ z "temel" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için üs maddesine bakınız.
Arapça ḳˁd kökünden gelen maḳˁad مقعد z "oturma yeri, oturak, sandalye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinin ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Arapça ḳˁd kökünden gelen mutaḳāˁid متقاعد z "aktif hayattan çekilen, tekâüt eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinin tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Arapça ḳˁd kökünden gelen taḳāˁud تقاعد z "1. oturma, 2. eylemli olmama, inzivaya çekilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinin tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Arapça krs kökünden gelen takrīs تكريس z "temel atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kursī "taht, kaide, pedestal" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kürsü maddesine bakınız.
Arapça ḏū-l-ḳaˁdat ذو القعدة z "'barışın sahibi, Arap aylarının onbirincisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳˁd kökünden gelen ḳaˁdat قعدة z "1. oturma, mabat, 2. akın ve gazadan geri durma, ateşkes" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḳaˁada "oturdu" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için kaide maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) pāy veya پاى/پا z "1. ayak, 2. ayak izi, ard, alt, dip, baz, temel, kaide, kalıcılık, direnç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādha- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ped-1 biçiminden evrilmiştir.
İngilizce barmaid "kadın bar görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bar ve İngilizce maid "genç kız" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen maiden sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen mæγden sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *magadînom sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için bar1 maddesine bakınız.
Fransızca encyclopédie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince encyclopaedia "genel eğitim programı [xvi], her konuya değinen eğitici kitap [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca enkýklios ενκύκλιος z "genel olarak" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kýklios κύκλιος z "dairesel, çember şeklinde, genel" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca paídeúō παίδεύω z "eğitmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sikl, pedo+ maddelerine bakınız.
Fransızca base "1. temel, kaide, altlık, taban, 2. kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce ve Latince basis "temel, taban, kaide" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca básis βάσις z "1. adım, basamak, 2. heykel kaidesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca baínō, bat- βαίνω, βατ- z "yürümek, adım atmak, gitmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷm-yo- "geliş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek, gitmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca orthopédie "kemik ve kas deformasyonlarını düzeltme yöntemi (özellikle çocuk ve ergenlerde)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca orthós ορθός z "düzgün, doğru" ve Eski Yunanca paideía παιδεία z "eğitim, çocuk yetiştirme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için orto+, pedo+ maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca themélio θεμέλιο z "temel taşı, heykel veya sütun kaidesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen themélios líthos θεμέλιοσ (λίθοσ) z deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tez2 maddesine bakınız.
Farsça pāye پايه z "1. adım, basamak, heykel kaidesi, 2. (mecazen) statü, rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāy پاى z "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pa maddesine bakınız.
Fransızca soubassement "kaide, temel, altyapı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bassement "kaide, taban" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen basamento sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca basare "temellendirmek, tabana oturtmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince aynı anlama gelen basis sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baz maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.