Ahya - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ahya Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça māh veya mah ماه/مه z "ay" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen māh- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mē-2 biçiminden evrilmiştir.
Farsça kadχudā كدخدا z "ev ve çiftlik yöneticisi, kethüda" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kethüda maddesine bakınız.
Farsça bihişt بهشت z "cennet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vahişt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vahişta- "1. en iyi, 2. Zerdüşt inancında erdemli yaşamın hedefi" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vahya- "iyi, güzel" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhad-yo- sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca économie "1. iktisat bilimi, 2. tutumluluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikonomía οικονομία z "ev idaresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikonómos οικονόμος z "ev idare eden, kâhya, vekilharç" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev" ve Eski Yunanca nomós νομός z "yönetim, düzen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ekoloji, +nomi maddelerine bakınız.
Yeni Latince meniscus "1. hilal şeklinde nesne, bir yüzü içbükey öbür yüzü dışbükey olan mercek, 2. diz ekleminde bulunan hilal şeklinde kıkırdak doku" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca mēniskos μήνισκος z "aycık, hilal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mēn μήν z "ay" sözcüğünün küçültme halisidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mēn(s)- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mē-2 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mahya maddesine bakınız.
Farsça māhtāb veya mahtāb ماهتاب/مهتاب z "ay ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça māh veya mah ماه/مه z "ay" ve Farsça tāb تاب z "ışık" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mahya, tav2 maddelerine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen babette sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Babette "bir kadın adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük aynı anlama gelen Elisabéth sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük İbranice Elişevaˁ אֱלִישֶֽׁבַע z "'Allah söz verdi' veya 'Allah memnun', Tevratta Harun'un eşi, İncil'de Hz. Yahya'nın annesi" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca maître d'hôtel "1. baş kâhya [esk.], 2. restoran yöneticisi" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için metr, otel maddelerine bakınız.
İngilizce menstrual "adet görmeye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince menstruus "adet görme, ay hali" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mens "ay" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mēn- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için mahya maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.