Adw - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Adw Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cdl kökünden gelen cadwal جدول z "1. küçük akarsu, su kanalı, 2. düz çizgi, çizgili liste veya tablo " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadala جدل z "burdu, ip ördü, gerdi" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için cidal maddesine bakınız.
Arapça cḏw kökünden gelen caḏwat جذوة z "1. ateş parçası, kor, 2. ateşten köz almaya yarayan çubuk" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça Adw kökünden gelen ˀadāt أدات z "araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˀadawāt أدوات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adw kökünden gelen ˀadāͭ أداة z "araç, gereç" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edat maddesine bakınız.
Arapça adwār أدوار z "döngüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwr kökünden gelen dawr "döngü" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça ġḏw kökünden gelen ġiḏāˀ غذاء z "besin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaḏw غذو z "besleme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça dwr kökünden gelen mudawwar مدوّر z "daire şekline konmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tadwīr تدوير z "yuvarlama, döndürme, dolaştırma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen tadwīr تدوير z "döndürme, çevirme, idare etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawr دور z "dönme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Yeni Latince neutron "atomik yükü nötr olan parçacık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1932 James Chadwick, İng. fizikçi.) Latince sözcük Latince neuter "'ikisi de değil', yansız , cinsiyetsiz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nötr maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.