Ademi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ademi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁadam عدم z "yokluk, yoksunluk" ve Arapça markazī مركزى z "merkeze ait" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için adem, merkez maddelerine bakınız.
Fransızca académie "1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca academia "bilimsel kuruluş, özellikle Marsilio Ficino'nun 1439'da Floransa'da kurduğu Platonik Akademi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Akademía ακαδεμία z "1. Eski Atina'da bir semt, 2. Eflatun'un (Platon, MÖ 429-347) bu semtte kurduğu felsefe okulunun adı" özel adından türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (eğitim) Akademi ile ilgili olan anlamına gelir.
İngilizce master "1. egemen, usta, efendi, 2. akademik bir rütbe, 3. kopyası çıkartılan asıl" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca maistre "rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince magister "'daha büyük', rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince magnus "büyük" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için maksi+ maddesine bakınız.
Fransızca téléscope "'uzak-gören', dürbün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince telescopium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1611 Prens Cesi, İt. aristokrat, Academia dei Lincei başkanı.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca skopós σκοπός z "seyreden, gözleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, +skop maddelerine bakınız.
Fransızca monographie "tek konu hakkında akademik çalışma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mono+, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca terminologie "terimler sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca terminologie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1786 C. G. Schutz, Alm. akademisyen.) Bu sözcük Geç Latince terminus "1. mantıkta aralarında bir ilişki bulunan ögelerin her biri, 2. terim, deyim, ifade, ıstılah" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için terminal, +loji maddelerine bakınız.
Latince emeritus "'fahri', görev süresini tamamlamış fakat ders verme hakkını saklı tutan öğretim üyelerine verilen akademik unvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince meritus "haslet, hakediş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince merēre, merit- "hak etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mer-ē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)mer-2 "pay almak" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.