Acara - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Acara Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁcr kökünden gelen aˁcar أعجر z "kaba, şişman, iri, güçlü" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ˁacara عجر z "kabardı, şişti" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ˁcr kökünden gelen ˁaccūr عجّور z "bir tür hıyar veya yeşil kavun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacara عجر z "burdu, büzdü, (biçimsiz ve çirkin bir surette) kabardı veya kabarttı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça clw kökünden gelen cilwat جلوة z "1. yüzünü açma, gelinin duvağını açarak yüzünü göstermesi, 2. yüze sürülen parlatıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جلا z "parlattı, aydınlattı, ortaya çıkardı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için cila maddesine bakınız.
Arapça fcr kökünden gelen facr فجر z "gün doğumundan önceki aydınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facara فجر z "deldi, yardı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥcr kökünden gelen ḥacr حجر z "kısıtlama, tutuklama, kapatma, yasal kısıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacara حجر z "kısıtladı, yasakladı, köstek vurdu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χgr חגר z "tuttu, bağladı, ayağına köstek vurdu" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥcr kökünden gelen ḥucrat حجرة z "oda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacara حجر z "kapattı, kısıtladı" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hacir maddesine bakınız.
Arapça şcr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *maşcarat مشجرة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şacarat شجرة z "ağaç" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için şecere maddesine bakınız.
Arapça hcr kökünden gelen muhācarat مهاجرة z "göçme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen hicrat هجرة z sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hicret maddesine bakınız.
Arapça hcr kökünden gelen muhācir مهاجر z "hicret eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muhācarat مهاجرة z "göçme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için hicret maddesine bakınız.
Arapça şcr kökünden gelen şacarat شجرة z "1. ağaç, 2. soy ağacı" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça bāzārgān بازارگان z "tüccar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vāçāragān sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pazar maddesine bakınız.
Fransızca isoler "yalıtmak, yalnızlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İtalyanca isolare "kanal açarak bir yeri karadan koparmak, ada yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen insulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince insula "ada" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için insülin maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.