Abalı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Abalı Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ġalabat غلبة z "sayıca çok veya üstün olma, çokluk, üstünlük" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için galebe maddesine bakınız.
Türkçe baba sözcüğünden +lIk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baba maddesine bakınız.
Arapça cfw kökünden gelen cafāˀ جفاء z "kabalık, zorluk, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cafā جفا z "kırıcı davrandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça cmhr kökünden gelen cumhūr جمهور z "1. birikme, 2. yığın, birikinti, kalabalık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cem maddesine bakınız.
Arapça ḥşr kökünden gelen ḥaşr حشر z "1. toplanma, kalabalık etme, 2. mahşer, kıyamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşara حشر z "(kalabalık) toplandı, kaynaştı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χşn kökünden gelen χaşīn خشين z "sert, kaba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χuşūnat خشونة z "kabalık, iri ve yamuk olma" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için huşunet maddesine bakınız.
Arapça χşn kökünden gelen χuşūnat خشونة z "haşin olma, kabalık" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça zḥm kökünden gelen izdiḥām إزدحام z "sıkma, sıkışma, kalabalık etme, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı, kalabalık etti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zahmet maddesine bakınız.
Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurb قرب z "yakın olma, yakınlık, akrabalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳariba قرب z "yakın idi, yaklaştı, yanaştı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳrēb קרב z "yakın olma, yaklaşma, ittifak etme" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça aynı anlama gelen ḳerēbu fiili ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥşr kökünden gelen maḥşar محشر z "kalabalık yer, kıyamet, kıyamette ölülerin toplanacağı yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşr حشر z "toplanma, kalabalık etme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için haşır1 maddesine bakınız.
Arapça ṣhr kökünden gelen ṣahr veya ṣihr صهر z "evlilik yoluyla akrabalık" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṣahara صهر z "(metal veya kemik) kaynaştı, (metal) eridi" fiilinden türetilmiştir.
Arapça wlwl kökünden gelen walwalat ولولة z "yaygara, kalabalık sesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walwala ولول z "kalabalık sesi çıkardı" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça zḥm kökünden gelen zaḥmat زحمة z "sıkma, sıkışma, basınç, izdiham, doğum sancısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı, basınç yaptı, kalabalık etti" fiilinin masdarıdır.
Farsça hangāme هنگامه z "toplantı, kalabalık, gaile" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *han-gāma- "bir araya gelmek, denk gelmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde gam- "gelmek" fiilinden ham+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için encümen maddesine bakınız.
Ermenice şén շէն z veya Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) yazılı örneği bulunmayan *şēn "meskûn ve mamur yer, abad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde şi- veya şiti- "yerleşmek, ikamet etmek, kalabalık olmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca clique "1. gürültücü kalabalık [esk.], 2. küçük kapalı grup, hizip" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca cliquer "gürültü yapmak, ses çıkarmak" fiilinden türetilmiştir.
Ermenice kiuġ veya kéġ գիւղ/գեղ z "köy, tüzel kişiliğe sahip tarımsal yerleşim" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wel-i "topluluk, kalabalık, güruh" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca ochlocratie veya İngilizce ochlocracy "kalabalıkların iktidarı, mobokrasi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen oχlokratía ὀχλοκρατία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca óχlos ὄχλος z "kalabalık, güruh" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +krasi maddesine bakınız.
Yeni Yunanca panegiri πανεγύρι z "festival, bayram" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca panēgyris πανηγυρις z "kurultay, büyük toplantı, festival" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan(t)- πᾶς, παν(τ)- z "tüm" ve Eski Yunanca ágyris veya agorá άγυρις/αγορά z "toplanma, kalabalık," sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pan+, agora maddelerine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gurōh گروه z "kalabalık, küme, insan topluluğu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça gurōhe گروهه z "top, küre, her türlü yuvarlak nesne" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça hāy hūy هاى هوى z "şamata, gulgule, kalabalık sesi" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Ses yansımalı sözcüktür.
Fransızca farce "1. Ortaçağda dini oyunların sahne aralarına eklenen halk tipi diyalog, 2. kaba güldürü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca farcir "doldurmak, dolma yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince farcire, farct- "tıkmak, doldurmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrkʷ-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrekʷ- "tıkmak, sıkmak, boğmak, kalabalık etmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca fréquence "1. tekrarlanma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frequentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frequens, t- "sık, sıkışık, kalabalık" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrekʷ- "tıkmak, sıkmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fars maddesine bakınız.
Fransızca paternalisme "koruyucu ve kollayıcı babalık, pederşahi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince paternalis "babaya ilişkin" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pater "baba" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için patron maddesine bakınız.
Fransızca plèbe "halktan kimse, ayaktakımı mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plebs "halkın aşağı tabakası, kalabalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plēdhw- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelə-1 "çok olmak, dolu olmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için poli+ maddesine bakınız.
Fransızca saumon "hem tatlı hem tuzlu suda yaşayan bir balık, alabalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen salmo sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca saumon "1. alabalık, 2. kaba metal döküm parçası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için somon maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.