Ağlık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ağlık Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁfw kökünden gelen ˁāfiyyat عافية z "hasta olmama hali, sağlık, canlılık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için af maddesine bakınız.
Arapça ḥifẓ حفظ z "koruma" ve Arapça ṣiḥḥat صحّة z "sağlık" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hıfz, sıhhat maddelerine bakınız.
Arapça ṣḥḥ kökünden gelen ṣaḥīḥ صحيح z "sağlıklı, doğru, gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sahih maddesine bakınız.
Arapça ṣḥḥ kökünden gelen ṣaḥīḥ صحيح z "sağlıklı, doğru, tam, kusursuz, hukuken geçerli" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sıhhat maddesine bakınız.
Arapça ṣlḥ kökünden gelen ṣalāḥ صلاح z "uygunluk, sağlık, ahlaken iyi olma, iyileşme, manevi kurtuluş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sulh maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen sālim سالم z "sağlıklı, emin, güvenli" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen salām سلام z "1. sağ ve sağlam olma, güvende olma, barışık olma, 2. sağlık, selamet, barış, güvenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima "sağ ve sağlam idi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şalāmu veya şulmu sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen silim sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça slm kökünden gelen salīm سليم z "sağ, sağlam, sağlıklı " sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Arapça ṣḥḥ kökünden gelen ṣiḥḥat صحّة z "sağlıklı olma, doğru olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥḥa صحّ z "sağlıklı idi" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ṣḥḥ kökünden gelen taṣḥīḥ تصحيح z "düzeltme, doğrulama, sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥḥa "sağlıklı idi, doğru idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sıhhat maddesine bakınız.
Arapça wbl kökünden gelen wabāl وبال z "1. ağır ve sağlıksız hava, 2. kötü bir eylemin maddi ve manevi sonuçları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wabl وبل z "sağanak, sel" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça wabālu "getirme, taşıma" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) darmān درمان z "ilaç, tedavi, sağaltım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde drva- "sağlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dher-2 "sağlam olmak, sağlamak, sağalmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca hygiène "sağlığa uygunluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰygieinós ὑγιεινός z "sağlığa yararlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰygiēs ὑγιής z "sağ, sağlıklı" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce holistic "doğal dengeleri gözeten bir yaşam ve tedavi tarzı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce holism "doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi" sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: 1926 Jan Smuts, G. Afr. devlet adamı ve düşünür.) ) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ʰolistikós "bütünlüksel" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰólos ὁλος z "bütün, tüm" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için holo+ maddesine bakınız.
Fransızca euphorie "sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca euphoría ευφορία z "hafiflik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eúphoros εύφορος z "kolay taşınan, hafif" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca εύ z "iyi" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için eu+, anafor maddelerine bakınız.
Fransızca sanitaire "sağlığa ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sanitas "sağlık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sanatoryum maddesine bakınız.
İngilizce ve Latince salvia "adaçayı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince salūs "sağlık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *slə-u- "sağlık, selamet" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sol- "bütün, tam, kusursuz" kökünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için solo maddesine bakınız.
İngilizce paramedic sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce paramedical "yardımcı sağlık hizmeti veya personeli" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için para+2, medikal maddelerine bakınız.
İngilizce spa "1. tedavi amaçlı içmece, kaplıca, 2. (Amerikan kullanımında) bir otel bünyesinde sağlık merkezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Spa "Belçika'da içmeceleriyle ünlü kent" özel adından alıntıdır.
Japonca shia-tsu 指圧 z "'parmak bastırma', bir tür masaj" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1940 Tokujiro Namikoshi, Jap. sağlıkçı.)
Yeni Latince sanatorium "şifa evi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sanare "iyileştirmek, deva olmak, şifa vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe Allah sağlık para aşk versin amin deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1959 Ümit Deniz, romancı.)
Çağatayca sözcük, Ad halinde Türkistan dağlığı, dağlık anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 23 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.