Açal - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Açal Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça pāçāl پاچال z "1. dokuma tezgâhı pedalı, 2. bakkal, aşçı, ekmekçi vs. esnafın durduğu tezgâh ardındaki çukur alan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça پا z "ayak" ve Farsça çāl چال z "çukur" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pa maddesine bakınız.
Arapça ˁcl kökünden gelen ˁacalat عجلة z "ivme, evecenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacila عجل z "acele etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça Acl kökünden gelen ˀacal أجل z "1. biçilmiş süre, bekleme süresi, 2. ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀacila أجل z "bekledi, duraksadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça alwān ألوان z "1. renkler, 2. çok renkli, alacalı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lwn kökünden gelen lawn لون z "renk, parıltı" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça χṭb kökünden gelen χiṭāb خطاب z "nutuk, birine yönelik olarak yapılan formel konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "nutuk söyledi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χṭb חטב z "1. renklendirme, alacalı yapma, 2. övme, medhetme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça cwl kökünden gelen macāl مجال z "dolaşım alanı, at idman etme alanı, arena, sirk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawl veya cawalān جول/جولان z "dönme, dolaşma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için cevelan maddesine bakınız.
Arapça cll kökünden gelen macallat مجلّة z "rulo şeklinde kitap, her türlü kitap" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen məgalltā מגלתא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gll גלל z "yuvarlamak, rulo yapmak" kökünden türetilmiştir.
Arapça clw kökünden gelen tacallā تجلّي z "ortaya çıkma, belirme, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesi, manifestation" fiilinden alıntıdır. (NOT: Arapça fiil Aramice/Süryanice tagallā תגלא z "özellikle Sina Dağında Allahın Musa'ya görünmesi" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça cilāˀ "ışıma, aydınlanma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cila maddesine bakınız.
Eski Türkçe çalpa- "kirletmek, alacalı hale getirmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: MEdeb) Daha fazla bilgi için çal- maddesine bakınız.
İngilizce acala cotton "uzun lifli ve böceklenmeye dayanıklı bir pamuk türü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1906 C.B.Doyle & G.N.Collins, Amer. tarım uzmanı.) İngilizce deyim Acala "Meksika'da bir kent" özel adından türetilmiştir.
İngilizce bermuda shorts "bir tür uzun paçalı şort" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Bermuda "Atlantik'te bir ada" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Juan de Bermudez "İspanyol denizci ve kâşif" özel adından türetilmiştir.
Türkçe çal- "kesmek, bıçak vurmak, alacalı hale getirmek" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çal- maddesine bakınız.
Türkçe çal- "çarpmak, bıçak vurmak, alacalı hale getirmek, hızlı gitmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çal- maddesine bakınız.
Türkçe çap- "çarpmak, alacalı hale getirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çarp- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.