Açıt - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Açıt Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Alm kökünden gelen ˀalīm أليم z "elem veren, acıtan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için elem maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āzār آزار z "incitme, eziyet, acıtma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āzartan, āzār- "(birini) incitmek, acı vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde zar- "canını sıkmak, üzmek" fiili ile eş kökenlidir.
Fransızca anthracite "bir tür kömür, koyu gri renk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anthrakítēs ανθρακίτης z "'kömüre benzeyen', bir tür değerli mineral veya kömür çeşidi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ánthraks άνθραξ z "1. kömür, 2. şap (şarbon) hastalığı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca sarcastique "acıtıcı bir şekilde alay eden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sarcasmus "1. dişiyle et koparma, 2. acıtıcı söz söyleme, hiciv" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sarkázō σαρκάζω z "köpekler gibi ısırarak et koparmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sárks σάρξ z "et" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sarkoma maddesine bakınız.
Fransızca capacité "alabilme veya yapabilme gücü, sığa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen capacitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince capax, capac- "alabilen, hacimli, sığdıran" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince capere, capt- "almak, tutmak, sığdırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kap- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca choc "1. çarpışma, çatışma, elektrik çarpması, 2. ani ve can acıtıcı olay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen shock sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca vidangeur "boşaltıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca vidanger "boşaltmak (özellikle su deposu ve lağım çukuru)" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca vide "boş" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *vacitus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince vacare "boşaltmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vakum maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde ḳındır- "tahrik etmek (tahriş etmek?)" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesinde ḳın- "acıtmak, eziyet etmek, can yakmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kına- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.