Açılma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Açılma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥat فتحة z "1. açılım, açılma, 2. Arap yazısında a sesini belirten hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa "açtı" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice patāḥ פַתָח z "Arami yazısında uzun a sesini belirten nokta" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.
Arapça fyḍ kökünden gelen fayḍ فيض z "1. (su) taşıp çıkma, saçılma, yayılma, 2. bolluk, cömertlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍa فاض z "(su) taştı, yayıldı, saçıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça kşf kökünden gelen inkişāf إنكشاف z "açılma, ortaya çıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşf كشف z "açma, ortaya çıkarma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için keşif maddesine bakınız.
Eski Türkçe ana sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük bebek sözüünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce diaspora "bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diaspōrá διασπωρά z "saçılma, tamamen yayılma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca speírō, spor- σπείρω, σπορ- z "saçma, tohum ekme" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sperm maddesine bakınız.
Fransızca aperture "açılma, ağzın aralanması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince apertura "açılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aperire "açmak" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aperitif maddesine bakınız.
Fransızca diffusion "(dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma, bir noktadan etrafa saçılma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince diffundere, diffus- "döküp saçmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Fransızca dispersion "saçılma, dağılım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dispersio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dispergere, dispers- "saçmak, dağıtmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pergo, pers- "uzamak, yayılmak" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir.
Fransızca planeur "motorsuz uçak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca planer "düz bir satıh üzerinde kaymak, kanat çırpmadan uçmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince planus "düz, yayvan, yassı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelə-2 "yayılmak, açılmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için plato maddesine bakınız.
İtalyanca patente "lisans, berat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince littera patens "açık mektup, genelge" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince patere "açılmak, yayılmak, serilmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *petə- "açmak, yaymak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pas2 maddesine bakınız.
İtalyanca allarga "açıl!, uzaklaş!, gemicilikte 'açıl' komutu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca allargare "açılmak, uzaklaşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca largo "açık, geniş, uzak" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen largus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için larj maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.