Zini - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zini Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nḥr kökünden gelen intiḥār إنتحار z "kendini öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥr نحر z "(hayvanı) boğazını keserek öldürme, boğazlama" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Bu sözcük Arapça naḥr نحر z "boğazın alt kısmındaki çukur" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen maḳām مقام z "1. durma yeri, mevki, konak, istasyon, konut, 2. müzikte dizinin son perdesi, melodik dizi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "durma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça mtn kökünden gelen matn متن z "1. hayvanın sırtı, omurganın iki yanı, gövde, torso, 2. bir yazının gövde kısmı, edebi metin" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Akatça matnu "kas, kiriş" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça humāyūn همايون z "kutsal, mübarek, padişaha ait" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) humāy هماى z "devlet kuşu" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde humayā- "'kutlu', Zerdüşt mitolojisinde Viştasp'ın kızının adı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde hu "iyi, kutlu, bahtlı, hayırlı" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *su- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için eu+ maddesine bakınız.
Fransızca catalogue "liste, bir dizinin ögelerini madde madde sıralayan yazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca katálogos κατάλογος z "sicil, defter, liste" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "seçme, ayırma, sayma" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +log maddesine bakınız.
Fransızca protocole "1. toplantı tutanağı, 2. diplomaside bir yazının gönderildiği kişilerin listesi, 3. önemli kişiler listesi, teşrifat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince protocollum "eski yazmalarda rulonun başına yapıştırılan ve kitabın içerdiği başlıkları özetleyen kâğıt" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen protokóllon προτοκόλλον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca prôtos πρῶτος z "ilk" ve Eski Yunanca kóllon κόλλον z "yapıştırılan şey" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için proto+, kola2 maddelerine bakınız.
Fransızca sphinx "mitolojide insan kafalı aslan gövdeli yaratık, muamma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sphinks, sphing- σφινξ, σφιγγ- z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sphíngō σφίγγω z "sıkmak, büzmek, (ağzını) kapatmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca cyclamen "kırmızının çeşitli tonlarında çiçek açan rizomlu bir bitki, buhuru meryem, tavşan kulağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kykláminos veya kyklámis κυκλάμινος/κυκλάμις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kýklos κύκλος z "halka, tekerlek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için sikl maddesine bakınız.
Fransızca tonique "1. diyatonik dizinin ilk notası, 2. güç veren, kuvvet şurubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen tonicus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tonikós τονικός z "geren, güç veren" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca teínō, ton- τείνω, τον- z "germek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ton1 maddesine bakınız.
Farsça zinhār veya zinihār زنهار z "aman! sakın! (ünlem)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sadece bileşiklerde görülen az "den (edat)" ve Farsça nihār نهار z "korku, vehim, bela, sakınacak şey" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca déflation "1. (şişmiş bir şey) inme, havası kaçma, 2. şişmiş para arzının daraltılması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince deflare "(şişmiş bir şey) sönmek, söndürmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince flare, flat- "üflemek, şişirmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhlē- "üflemek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca équilibre "denge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aequilibrium "terazinin denge hali" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aequus "eşit" ve Latince libra "terazi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için egale, libre maddelerine bakınız.
Fransızca inflation "1. şişme, şişirme, 2. piyasadaki para arzını şişirme, enflasyon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce inflation sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce inflate "şişmek, şişirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. İngilizce fiil Latince aynı anlama gelen inflare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince flare, flat- "üflemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için deflasyon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce intercalation "takvime gün veya ay ekleme, matematikte bir dizinin arasına eleman ekleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen intercalatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince intercalare "araya ay eklemek" sözcüğünden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince calare "yüksek sesle ilan etmek, tellal gibi bağırmak, özellikle yeni ayın çıkışını ilan etmek" sözcüğünden inter+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için konsil maddesine bakınız.
Fransızca compenser "telafi etmek, dengelemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince compensare "terazinin karşı kefesine eşit ağırlık koymak, dengelemek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince pensare "tartmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pansiyon maddesine bakınız.
Fransızca parafe "bir yazının kenarına konan küçük işaret, kısa imza" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca paragraphe "¶ işareti, derkenar" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +graf maddesine bakınız.
Fransızca terminal "sınırda olan, bir dizinin sonuncusu, son durak, ölümcül bir hastalığın son safhası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince terminalis "sınırda olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ter-men- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ter- "sınırlamak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce blog "internette yayımlanan günce" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1999 Peter Merholz, blog yazarı.) İngilizce sözcük İngilizce weblog sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce web "1. ağ, doku, kumaş, 2. bilgisayar ağı" (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wabjam "dokuma, kumaş" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wobh-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *webh- "dokumak" kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce log "1. kütük, tomruk, 2. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç, 3. gemi güncesi, seyir defteri, günce" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pafta maddesine bakınız.
İngilizce extrapolation "1. bir metin içinden bir parçayı çıkarma, 2. (mantık ve matematikte) bilinen bir diziden hareketle dizinin bilinmeyen ögelerini çıkarsama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce ve Latince extra "dışarı" ve İngilizce interpolation "metin içine parça ekleme" sözcüklerinin bileşiğidir. İngilizce sözcük Latince interpolare "içine katmak, donatmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekstra maddesine bakınız.
İngilizce synchro-mesh "farklı hızda dönen iki dişlinin hızını eşitleyen mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için senkronize maddesine bakınız.
İngilizce supersonic "'ses üstü', ses hızını aşan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince sonus "ses" sözcüğünden +ikos sonekiyle super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sonar maddesine bakınız.
İtalyanca barchetta "'gemicik', bir ipe bağlı olarak suda yüzen ve geminin hızını ölçmekte kullanılan araç" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca barca "gemi" sözcüğünün küçültme halisidir.
Ru Astraχan "Hazar Denizi kıyısında bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Türkçe χass-i tarχan "1460 yıllarında Hazar Denizinin kuzeyinde kurulan Tatar beyliği ve bu beyliğin başkenti" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Türkçe tarχan "bir yönetim veya asalet ünvanı, tarkan" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde yorum anlamına gelir. Ad dilinden alınan yorum kelimesi Eski Türkçe jör anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 24 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.