Zamanda - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zamanda Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça darḥāl در حال z "şimdiki zamanda, hemen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥāl حال z "şimdiki zaman" sözcüğünden der+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Arapça s̠ny kökünden gelen as̠nāˀ أثناء z "iki şeyin aynı zamanda olması, simültaneite" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠iny ثنى z "ikilik, ikiye katlama" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
Arapça ˁṣr kökünden gelen muˁāṣir معاصر z "aynı zamanda yaşayan, senkronik, çağdaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muˁāṣarat معاصرة z "zamandaş olma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Bu sözcük Arapça ˁaṣr عصر z "çağ, zaman" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için asır maddesine bakınız.
Arapça wḳt kökünden gelen muwaḳḳat موقّت z "belirli bir zamanda olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tawḳīt توقيت z "vakit belirleme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için vakit maddesine bakınız.
Eski Yunanca épi έπι z "bir şeyin yakınında veya nezdinde veya üzerinde olma, peşinden gelme, bir şeye dair olma, belli bir zamanda olma, karşı olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *epi- veya *opi- biçiminden evrilmiştir.
Farsça hamān(dam) (همان (دم z "onunla bir (zamanda), beraber, aynı anda, simültane, vakit geçmeden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ham هم z "bir, beraber" ve Farsça ān آن z "o" ve Farsça dam دم z "zaman, an" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hem maddesine bakınız.
Fransızca simultané "eş zamanlı, aynı zamanda olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince simultaneus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince simul "bir, beraber" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için simülasyon maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan direnmek kelimesi Tek tük direnen çıktıysa da çürük yumurta gibi kısa zamanda eziliverdi. - K. Korcan anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.