Zahme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zahme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça zḥm kökünden gelen zaḥmat زحمة z "sıkma, sıkışma, basınç, izdiham, doğum sancısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı, basınç yaptı, kalabalık etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça cfw kökünden gelen cafāˀ جفاء z "kabalık, zorluk, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cafā جفا z "kırıcı davrandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça mḥn kökünden gelen imtiḥān إمتحان z "zahmet çekme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen miḥnat محنة z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mihnet maddesine bakınız.
Arapça zḥm kökünden gelen izdiḥām إزدحام z "sıkma, sıkışma, kalabalık etme, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı, kalabalık etti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zahmet maddesine bakınız.
Arapça şḳḳ kökünden gelen maşaḳḳat مشقّة z "zahmet çekme, sıkıntıya girme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça mḥn kökünden gelen miḥnat محنة z "zorluk, zahmet, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maḥana محن z "sınadı, imtihan etti" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #mχn מחנ z "deneme, sınama" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça klf kökünden gelen mukallaf مكلّف z "yüklenen, yüklenmiş, yükümlü, yüklü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taklīf تكليف z "külfet yükleme, görev veya zahmet verme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için külfet maddesine bakınız.
Arapça şkl kökünden gelen muşkil مشكل z "belirsiz, zor, zahmetli, muğlak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça işkāl إشكال z "bulanık ve zor duruma getirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ayaklarına ket vurdu" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için işkil maddesine bakınız.
Arapça sˁy kökünden gelen saˁy سعي z "emek, mesai" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˁā سعا z "1. yürüdü, zahmetle ilerledi, emekledi, 2. çaba gösterdi, çalıştı" fiilinin masdarıdır.
Arapça klf kökünden gelen taklīf تكليف z "1. zahmet, yük, 2. zahmet yükleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kulfat كلفة z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için külfet maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zūr veya zōr زور z "güç, kuvvet, zahmet, sıkıntı, sancı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zāvar- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe śūra शूर z "güçlü, kuvvetli, yiğit" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça rancīde رنجيده z "incinmiş, zahmet ve emek çekmiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rancīdan رنجيدن z "zahmet ve sıkıntı çekmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) raχtan, ranc- "zahmet ve sıkıntı vermek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça rancbar رنجبر z "zahmet çeken, emekçi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ranc رنج z "emek, zahmet" ve Farsça -bar بر z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için rencide, +ber maddelerine bakınız.
Fransızca laboratoire "işlik, atölye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen laboratorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laborare "çalışmak, emek vermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince labor "emek, zahmet" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince labare, labi "sendelemek, ayağı kaymak" sözcüğü ile eş kökenlidir.
İngilizce ashram "Hindu tekkesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen āśrama आश्रम z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śrama श्रम z "zahmet, çile, züht" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe śramáti "çile çekmek" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.