Zafe - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zafe Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḍyf kökünden gelen iḍāfat إضافة z "1. eklenme, ilinme, aslen bir şeye ait olmayıp sonradan katılma, 2. gramerde bağıl cümle veya isim tamlaması, 3. felsefede görecelik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ziyafet maddesine bakınız.
Arapça nẓf kökünden gelen naẓāfat نظافة z "temizlik, paklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓufa نظف z "temiz ve pak idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ẓfr kökünden gelen ẓafar ظفر z "savaşta galibiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓafira ظفر z "başardı, zafer kazandı, pençeledi" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça ẓufr veya ẓifr ظفر z "tırnak, pençe, özellikle yırtıcı kuşların pençesi" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭeprā טפרא z "tırnak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen ṣupru veya ṣuppāru sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ẓfr kökünden gelen muẓaffar مظفّر z "zafer bahşedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taẓfīr تظفير z "zafer bahşetme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için zafer maddesine bakınız.
Arapça ẓfr kökünden gelen ẓafar ظفر z "savaşta galibiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓafira ظفر z "başardı, zafer kazandı, pençeledi" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça ẓufr veya ẓifr ظفر z "tırnak, pençe, özellikle yırtıcı kuşların pençesi" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṭeprā טפרא z "tırnak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen ṣupru veya ṣuppāru sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca +ique veya İngilizce +ic "aidiyet ve izafet eki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca +ikós -ικός z parçacığından alıntıdır.
Yeni Yunanca verníki βερνίκι z "parlatıcı reçine" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca berenikē βερενικη z "sandarak ağacı, bu ağacın reçinesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Berenikē "Kuzey Afrika'da bugünkü Bingazi yakınında bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Berenikē "'zafer veren', Eski Yunanca bir kadın adı, Mısır hükümdarı 2. Ptolemaios'un (MÖ 282-246) annesi" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.