Yuş - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yuş Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça dys̠ kökünden gelen dayyūs̠ ديّوث z "karısını satan veya karısı tarafından aldatılan erkek" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça sAl kökünden gelen lā yusˀal لا يسءل z "'sorulmaz', sorumsuz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça yusˀal يسءل z "sorulur (şimdiki zaman edilgen eril 3. tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça saˀala سأل z "sordu" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için la+, sual maddelerine bakınız.
Arapça yAs kökünden gelen mayˀūs ميؤس z "1. kendisinden umut kesilen şey, 2. yeis eden, umutsuz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için yeis maddesine bakınız.
Yusuf "1. Tevrat ve Kuran'a göre Hz. Yakup'un en küçük oğlu, 2. çok güzel yüzlü kimse, kız yüzlü oğlan" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice yūseph יוסף z "1. arttırır 2. 'Allah arttırır', Hz. Yakup'un küçük oğlunun adı" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Latince professor ordinarius "(Alman üniversitelerinde) nizami profesör" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince ordinarius "nizami, usule uygun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ordo, ordin- "düzen, nizam, tertip, rütbe" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ordino maddesine bakınız.
Arapça dys̠ kökünden gelen dayyūs̠ ديّوث z "karısını satan veya karısı tarafından aldatılan erkek" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça iḳlīm إقليم z "Batlamyus coğrafyasına göre yeryüzünün bölündüğü yedi kuşağın her biri, coğrafi bölge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca klíma κλίμα z "1. eğim, 2. güneş ışınlarının eğimi, iklim kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Ptolemaios (MS 90-168).) Bu sözcük Eski Yunanca klínō κλίνω z "eğimli olmak, yatık olmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kli-n-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *klei- kökünden türetilmiştir.
Arapça wfḳ kökünden gelen ittifāḳ إتّفاق z "uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafiḳa وفق z "uydu, denk geldi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için muvaffak maddesine bakınız.
Arapça sAl kökünden gelen lā yusˀal لا يسءل z "'sorulmaz', sorumsuz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça yusˀal يسءل z "sorulur (şimdiki zaman edilgen eril 3. tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça saˀala سأل z "sordu" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için la+, sual maddelerine bakınız.
Arapça sfr kökünden gelen musāfir مسافر z "sefer eden, yolcu, seyyah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāfara سافر z "yola gitti, seyahat etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) failidir. Bu sözcük Arapça safar سفر z "uzun yürüyüş, yolculuk" sözcüğünün mufā'alat vezni (III)idir. Daha fazla bilgi için sefer maddesine bakınız.
Arapça wfḳ kökünden gelen muwāfaḳat موافقة z "uyuşma, uzlaşma, karşılıklı rıza" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen wifāḳ وفاق z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için muvaffak maddesine bakınız.
Arapça wfḳ kökünden gelen muwāfiḳ موافق z "muvafakat eden, uzlaşan, uygun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça muwāfaḳat موافقة z "uzlaşma, uyuşma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için muvaffak maddesine bakınız.
Arapça sfr kökünden gelen safar سفر z "uzun yürüyüş, yolculuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #spr ס‎פ‎ר‎ z "1. yarma, kesme, 2. sınır, sınır hattı, 3. yazı yazma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça saparru "at arabası veya el arabası" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça syr kökünden gelen sīrat سيرة z "1. gidiş, yürüyüş, askeri kampanya, 2. hayat hikâyesi, özellikle peygamberin hayat hikâyesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سار z "gitti, yürüdü" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için seyir maddesine bakınız.
Arapça siyar سير z "siretler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça syr kökünden gelen sīrat سيرة z "1. yürüyüş, 2.menkıbe, hayat hikâyesi, özellikle Hz. Muhammed'e ilişkin hayat hikâyesi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için siret maddesine bakınız.
Arapça ḏwḳ kökünden gelen ḏawḳ ذوق z "tad alma duyusu, tad, keyif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāḳa ذاق z "tattı, tadına baktı" fiilinin masdarıdır.
İngilizce trekking "zor doğa koşullarında spor amacıyla uzun yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde trek "göç, sürgün, uzun yolculuk" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca treken "çekmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tragh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Fransızca analgésie "uyuşturma, acı duygusunu giderme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca algaisía αλγαισία z "acı duyma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca álgos άλγος z "acı" ve Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "duymak, hissetmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için estetik maddesine bakınız.
Fransızca anésthesie "uyuşturma, duyumsuzlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince anaesthesia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Sir J.Y. Simpson, İng.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "duymak, algılamak" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için estetik maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce heroine "morfinden elde edilen uyuşturucu madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen heroin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Bayer Gmbh, Alm.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰéros ἑρος z "kahraman, yarı-tanrı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca léthargie "uyuşukluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lēthárgia ληθάργια z "her şeyi unutarak yatma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lēthē ληθη z "unutuş" ve Eski Yunanca argeía αργεία z "tembellik, çalışmama" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca argós αργός z "tembel, çalışmaz" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lantan, erg maddelerine bakınız.
Fransızca narkose "uyuşturma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen narkōsis ναρκώσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca narkē ναρκή z "uyuşma, sersemleme" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Farsça tiryākī ترياكى z "ilaç veya uyuşturucu müptelası, afyonkeş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tiryāk ترياك z "panzehir, afyon macunu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca thēriakē θήριακη z "Pontus kralı Mithridates'e atfedilen afyonlu ilaç karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca thērion θήριον z "zehirli yılan" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Farsça gīdī گىدى z "deyyus, ahlaksız, pezevenk" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça kaltabān كلتبان z "pezevenk, deyyus" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça raftār رفتار z "gidiş, yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça raftan, rav- "gitmek, yürümek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için reva maddesine bakınız.
Fransızca drogue "ilaç, kimyasal madde, özellikle uyuşturucu madde" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca tact "1. dokunma duyusu, tuşe, 2. usul ve adap bilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tactus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tag- "dokunmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca tactile "dokunma duyusuna ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tactilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için takt maddesine bakınız.
İngilizce doping "ilaçlama, uyuştrurucu uygulama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dope "ilaç, uyuşturucu" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca doopen "daldırmak, bulamak, sos katmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *deup- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dip2 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.