Yolda - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yolda Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde yol sözcüğünün bulunma hâli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan yolda kelimesi IPA: /jolˈda/ anlamındadır.
Arapça ḍll kökünden gelen ḍalālat ضلالة z "yoldan çıkma, sapma, azma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍalla ضلّ z "saptı, yanlış yola gitti" fiilinin masdarıdır.
Arapça fsḳ kökünden gelen fāṣiḳ فاصق z "doğru yoldan sapan, ahlaksız" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fısk maddesine bakınız.
Arapça fsḳ kökünden gelen fisḳ فسق z "doğru yoldan sapma, ahlaksızlık " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaḳa فسق z "doğru yoldan saptı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ftn kökünden gelen fitnat فتنة z "1. ateşle yakma, 2. sınama, sınav, fikir ayrılığı ve kargaşa, yoldan çıkma, iç savaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatn veya futūn فتن/فتون z "yakma, ateşe atma" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça χrc kökünden gelen χarc خرج z "1. çıkma, harcama, masraf, 2. gereken şeyler, gereç, malzeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca "çıktı, dışarı çıktı, çıkış yaptı, çıkıntı yaptı, yoldan çıktı" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ḥrf kökünden gelen ḥarīf حريف z "sanatkâr, bir mesleğe veya loncaya mensup olan kimse, meslekdaş, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça "meslek veya sanat icra etti" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.
Arapça ġwy kökünden gelen iġwāˀ إغواء z "kandırma, yoldan çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġayy غيّ z "kanma, kötü yola girme, baştan çıkma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için gayya maddesine bakınız.
Arapça hdy kökünden gelen ihtidāˀ إهتداء z "doğru yola gelme, İslamı kabul etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hidāyat هداية z "doğru yolda olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hidayet maddesine bakınız.
Arapça ˁşr kökünden gelen ˁişrat عشرة z "birlikte yeyip içme, birliktelik, yoldaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşara عشر z "birlik oldu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için aşiret maddesine bakınız.
Arapça ḳrn kökünden gelen muḳāranat مقارنة z "dostluk, yoldaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için akran maddesine bakınız.
Arapça Ans kökünden gelen muˀnis مؤنس z "dost, yoldaş, yumuşak başlı, evcil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça īnās ايناس z "dostça ve tatlılıkla davranma, alışma, evcilleşme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için ünsiyet maddesine bakınız.
Arapça ndm kökünden gelen nadīm نديم z "arkadaş, dost, yoldaş, özellikle içki yoldaşı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nedamet maddesine bakınız.
Arapça rfḳ kökünden gelen rafīḳ رفيق z "yoldaş, eşlik eden" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için refakat maddesine bakınız.
Arapça rfḳ kökünden gelen rafīḳ رفيق z "refakat eden, yoldaş, arkadaş" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça rafāḳat "eşlik etme" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için refik maddesine bakınız.
Arapça rşd kökünden gelen raşīd رشيد z "doğru yolda olan, olgun" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için rüşt maddesine bakınız.
Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣāḥib صاحب z "1. yoldaş, arkadaş, 2. hakim, vasi, sahip, malik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥiba صحب z "dost idi" fiilinin failidir.
Arapça ṭāġūt طاغوت z "put, yalancı tanrı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) ṭaˁot ጣዖት z "dinden sapma, hurafe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṭˁw kökünden gelen ṭaˁūt, ṭaˁūtā טָעוּת z "1. sapma, yoldan çıkma, 2. put, yalancı tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ṭāˁā טעה z "saptı, yanıldı" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için tuğyan maddesine bakınız.
Çingenece (Roma) kanka "arkadaş, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca aynı anlama gelen sport sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen sport sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca desport "oyalanma, eğlenme, oyun" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca desporter "(yoldan veya rutinden) uzaklaşmak, oyalanmak, aylaklık etmek" fiilinden türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Eski Fransızca porter "taşımak, yürümek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için portatif maddesine bakınız.
İngilizce match "eş, eşleşme, iki kişi veya takım arasında spor karşılaşması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce gemaecca "yoldaş, eş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *ge-makjon "'eş-yapılmış'" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *makōn "yapmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mag- "şekil vermek, yoğurmak" kökünden evrilmiştir.
Eski Türkçe yaz- "yoldan sapmak, günah işlemek, yanılmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yavuz maddesine bakınız.
Farsça çaprāst چپ راست z "'sol-sağ', 1. yalpa, yalpalama, 2. diyagonal" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çap چپ z "aykırı, sol" (NOT: Bu sözcük Farsça çapīdan چپيدن z "dönmek, düz yoldan sapmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça rāst راست z "düz, sağ" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çeper, rast maddelerine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) darband دربند z "dağda veya yolda geçit, bariyer, set" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dar در z "kapı" ve Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) band بند z "bağ, düğüm, set" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için der, bent maddelerine bakınız.
Farsça gumrāh گمراه z "yoldan sapmış, dağınık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gum گم z "kayıp" ve Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için rahvan maddesine bakınız.
Farsça hampā همپا z "yoldaş, ayakdaş, ayak uyduran" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça پا z "ayak" sözcüğünden hem+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pa maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.