Yera - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yera Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca hiérarchie "1. ruhban sınıfı, dini mertebeler, 2. emir-komuta zinciri, rütbe düzeni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰierárχēs ἱεράρχης z "baş rahip" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰierós ἱερός z "kutsal, aziz" ve Eski Yunanca arχō αρχω z "baş olmak, yönetmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hiyero+, +arşi maddelerine bakınız.
Arapça budalāˀ بدلاء z "abdallar, sufi hiyerarşisinde bir rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bdl kökünden gelen badīl بديل z "abdal" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için abdal maddesine bakınız.
Arapça kaşīş كشيش z "Hıristiyan rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳşīşā קשישא z "1. yaşlı kimse, şeyh, 2. kilise hiyerarşisinde bir sınıf rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ḳşş קשש z "yaşlanma, yaşlı olma" kökünden türetilmiştir.
Almanca dekan "üniversitede bölüm başkanı" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Geç Latince decanus "kilise hiyerarşisinde bir rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dekanós δεκανός z "onbaşı, on kişinin yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca déka δέκα z "on" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için deka+ maddesine bakınız.
Fransızca grotesque "fantastik, ürpertici, çok çirkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca grottesca "mağaramsı, eski Roma binalarının yeraltı dehlizleri gibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca grotta "mağara, dehliz" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince crypta "dehliz, mahzen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca kryptē κρυπτη z "gizli, saklı, gömülü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kripton maddesine bakınız.
İngilizce presbyterian "'rahipçi', İngiliz kilisesinde piskopos hiyerarşisini reddeden mezhep" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca presbýter πρεσβύτερ z "daha yaşlı kişi, dede, erken Hıristiyanlıkta ihtiyar heyeti mensubu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca présbys πρέσβυς z "yaşlı, önder" sözcüğünün tafdilidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pres-gʷu- "önde-giden" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce silo "tahıl ambarı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca silo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sirus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca sirós σιρός z "yeraltında tahıl deposu" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca catacombes "yeraltı mahzeni, mağara kilisesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince catacumba "5. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı; her türlü yeraltı mezarı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tumba "mezar" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca mammouth "fosil şeklinde bulunan bir tür soyu tükenmiş büyük fil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen mamot sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sibirya dillerinden Ostyak dilinde mamot "yeraltında olan" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca regard "1. bakış, bakma, 2. kanalizasyon ve diğer yeraltı tesisatını kontrol etmek için bırakılan menfez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca regarder "bakmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca garder "bakmak, gözkulak olmak, beklemek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gard maddesine bakınız.
Fransızca tunnel "yeraltı geçidi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen tunnel sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1759 İng, Manchester'da Duke of Bridgewater kanalına verilen ad.) Bu sözcük Fransızca tonnelle "bir tür dar ve uzun şarap fıçısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince tonnela "varil" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ton2 maddesine bakınız.
İtalyanca cunicolo "istihkâm amaçlı dar tünel, lağım" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince cuniculus "1. tavşan, 2. tavşan tüneli, yeraltı geçidi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İber bir sözcükten alıntıdır.
İngilizce mine "maden ocağı, lağım, yeraltına gömülen patlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince mina "maden ocağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.
Yeni Latince plutonium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1942 Seaborg ve Wahl, ABD.) Latince sözcük Pluton "bir gezegen" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Pluton "Roma mitolojisinde yeraltı tanrısı" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.