Yene - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yene Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁyn kökünden gelen muˁāyanat معاينة z "gözüyle görme, belirleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn عين z "göz" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ayn maddesine bakınız.
Arapça ġlb kökünden gelen ġālib غالب z "yenen, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için galebe maddesine bakınız.
Arapça hindibāˀ هندباء z "yaprakları salata olarak yenen bir bitki, chicorium intybus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen íntybos veya éntybon ίντυβος/έντυβον z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça karafs كرفس z "kökü yenen bir sebze, apium graveolens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen karafs sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen krepsā כרפסא z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça sḥr kökünden gelen saḥūr سحور z "seher vakti yenen yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḥar سحر z "tan ağarması" sözcüğünün ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için seher maddesine bakınız.
Arapça sfr kökünden gelen sufrat سفرة z "1. yolcu yiyeceği, azık, 2. üzerinde yemek yenen yer, örtü, sini" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safar سفر z "yolculuk" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için sefer maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kiminon κύμινον z "baharat olarak yenen bir tohum, cuminus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýminon κύμινον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kamūnā כמונא z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen kamūnu sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen gamun veya kumul sözcüğünden alıntıdır.
Farsça rāvand راوند z "sapları yenen bir sebze, rheum rhabarbarum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde rae-vand "rae? veren" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Ermenice madudag մատուտակ z "tatlı kökleri yenen bir bitki, meyan, glycirrhiza" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Ermenice pazug բազուկ z "1. kol, 2. pancarın sebze olarak yenen sapı" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bāzūk "kol" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bazu maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kárdama κάρδαμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kárdamon κάρδαμον z "roka veya tere, genelde çiğ yenen her türlü ot" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hardal maddesine bakınız.
Fransızca murène "eti yenen bir tür yılan balığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen muraena sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mýraina μύραινα z sözcüğünden alıntıdır.
Farsça tare تره z "taze yenen her türlü sebze" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tere, ot maddelerine bakınız.
Farsça kākul veya kākūti كاكل/كاكوت z "yabani zahter" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe kukuṭa कुकुट z "yenebilen bir ot (marsilea quadrifolia?)" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )
Farsça tare تره z "her türlü yaş sebze, yenebilen otlar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tar تر z "yaş, taze" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ter2 maddesine bakınız.
Farsça turb ترب z "kökü yenen malum bitki, raphanus sativus" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca dessert "yemek sonunda yenen tatlı veya meyve" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca desservir "sofra servisini kaldırma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca servir "hizmet etmek, sofra kurmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Fransızca service "hizmet, sofra servisi" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için servis maddesine bakınız.
Fransızca crudité "çiğlik, çiğ yenen şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen cruditas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince crudus "çiğ" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kreuə- "çiğ et" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kreozot maddesine bakınız.
Fransızca hors d'oeuvre "ana yemek harici yenenler" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca hors "dış, dışarı" ve Fransızca oeuvre "iş, eser" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen opus, oper- sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için opus maddesine bakınız.
Fransızca palpation "(tıpta) elle vurarak muayene etme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince palpatio "el ayası ile dokunma, cess" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince palpare "okşamak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca pique-nique "kırda yenen hafif yemek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca piquer "gagalamak, bir tutam almak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pik2 maddesine bakınız.
Fransızca souper "gece geç vakit yenen hafif yemek" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için supanglez maddesine bakınız.
İngilizce dip "ekmek banılarak yenen sos" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to dip "batırmak, daldırmak, banmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *deupjan- "daldırmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *deupaz "derin" sözcüğünden türetilmiştir. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dheub- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce herbal "otlara dair" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen herbalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince herba "otsu bitki, özellikle yenen veya ilaç olarak kullanılan ot" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir.
İngilizce cafeteria "kahvehane, ayaküstü yemek yenen yer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cafeteria "kahve dükkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca café "kahve" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Türkçe kahve sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kahve maddesine bakınız.
Yeni Yunanca patátes πατάτες z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca patáta πατάτα z "kökleri yenen bir bitki, solanum tuberosum" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük İspanyolca patata "tatlı patates, ipomea batatas" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde aynı anlama gelen batata sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.