Yayma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yayma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça bsṭ kökünden gelen basīṭ بسيط z "düz, engelsiz, kolay, yalın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basṭ بسط z "yayma, serme, açma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça frş kökünden gelen mafrūş مفروش z "1. yayılmış ya da serilmiş, 2. yaygı, kilim, döşek" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça firāş فراش z "yayma, (örtü veya yatak) serme" sözcüğünün mefˁuludur. Bu sözcük Arapça firāş veya farşat فراش/فرشة z "yatak, döşek, yaygı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pərāsā פרסא z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça frş kökünden gelen mustafraş مستفرش z "bir erkeğin istifraş hakkına sahip olduğu kadın, cariye" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça istifrāş إستفراش z "1. yatak ve döşek yayma, 2. bir kadını nikâhlı veya nikâhsız yatağa alma" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça faraşa فرش z "yaydı, serdi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mefruşat maddesine bakınız.
Arapça ṣfḥ kökünden gelen ṣafḥat صفحة z "düzlem, düzey, tabaka, kitap sayfası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafḥ صفح z "yayma, düzleme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça frş kökünden gelen tafrīş تفريش z "yere yatak veya döşek serme, halı yayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farş فرش z "yaygı, halı, döşek" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mefruşat maddesine bakınız.
Arapça mdd kökünden gelen tamdīd تمديد z "çekme, yayma, uzatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madd مدّ z "yayılma, uzanma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için met maddesine bakınız.
Fransızca pharisée veya İngilizce pharisee "sofu ve kuralcı kimse, özellikle İsa zamanında sofu Yahudi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pharisaeus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pharisaíos sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice pərūşīm פְּרוּשִׁים z "'seçkinler', a.a." sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice pārūş פָּרוּשׁ z "seçkin" sözcüğünün çoğuludur. İbranice sözcük Aramice/Süryanice ve İbranice #prş פ‎ר‎‎ש z "1. yaymak, açmak, 2. seçmek, ayırmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mefruşat maddesine bakınız.
Farsça āstar آستر z "örtü, giysilerin iç yüzünde kullanılan kaba kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *ā-star- "yanına veya üstüne sermek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde star- "yaymak, sermek" fiilinden türetilmiştir. Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ster- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce standard "1. bayrak, flama, 2. norm olarak kullanılan ölçü, kıyas birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca estendard "bayrak, flama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *extendarium sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince extendere, extens- "açmak, yaymak, sermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince tendere, tens- "germek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.
İngilizce timing "zamanlama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce time "1. zaman, süre, 2. zamanlamak" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce tīma "zaman" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tīman "germek, yaymak, uzatmak" biçiminden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe yasta- "yassıltmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yas- "yaymak, açmak" fiilinden +It- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yassı maddesine bakınız.
Eski Türkçe yadağ sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yad- "açmak, yaymak" fiilinden +A sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yay- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yad- sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce evangelic(al) "1. İncile ait, İncilci, 2. Hıristiyanlığı aktif olarak yayma çabasında olan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen euangelikós ευαγγελικόσ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca euángelos ευάγγελος z "1. iyi haberci, müjdeci, 2. İncil" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için incil maddesine bakınız.
Fransızca stratosphère "atmosferin bir tabakası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Léon Ph. Teisserenc de Bort, Fr. meteorolojist (1855-1913).) Fransızca sözcük Latince stratum "tabaka, yaygı, örtü, kaplama" (NOT: Bu sözcük Latince sternere, strat- "yaymak, sermek, örtmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterə- "açmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca sphaîra σφαῖρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sfer maddesine bakınız.
Fransızca industrie "1. çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şeyler, 2. sanayi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince industria "gayret, çalışkanlık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince industrius "çalışkan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince endo-struus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sterə- "yaymak, sermek, ortaya çıkarmak" kökünden evrilmiştir.
Fransızca fondant "1. eriyen, sıvımsı yumuşak, 2. içi sıvımsı kremayla doldurulmuş bonbon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fondre "dökmek, sıvılaştırmak, eritmek, erimek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "1. (bir sıvıyı) dökmek, özellikle metal eritmek veya erimiş metal dökmek, 2. (katı şeyleri) saçmak, dökmek, yaymak, dağıtmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghu-nd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gheu- "bir sıvıyı dökmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca mission "1. görevle bir yere gönderme veya gönderilme, görev, 2. özellikle Hıristiyanlığı yayma amacıyla üstlenilen görev ve bu görevin yeri " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince missio "gönderme, gönderilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
Fransızca missionnaire "din yaymak amacıyla uzak yere gönderilen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen missionarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince missio "gönderme, görevle bir yere gönderme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için misyon maddesine bakınız.
İngilizce pass "1. geçme, geçirme, geçiş, 2. geçiş belgesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to pass "geçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen passer fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince passare "adım atmak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince aynı anlama gelen pandere, pass- fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *petə- "açmak, yaymak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca tension "1. gerilim, 2. kan basıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tensio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tendere, tens- "germek, uzatmak, yaymak, çadır kurmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ten- "çekmek, germek, uzun" biçiminden evrilmiştir.
İtalyanca patente "lisans, berat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince littera patens "açık mektup, genelge" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince patere "açılmak, yayılmak, serilmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *petə- "açmak, yaymak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için pas2 maddesine bakınız.
İtalyanca tempo "1. zaman, 2. müzikte icra hızı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince tempus, tempor- "zaman" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *temp- "sürme, germe, yayma" biçiminden evrilmiştir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Ev işleri, duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan, bir maddeyi kazımaya, yaymaya yarayan, küçük bir kürek veya ucu keskin olmayan, bükülebilen bir bıçak biçiminde metal, ağaç, kemik vb. maddelerden yapılmış araç anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan spatula kelimesi İtalyanca spatola (it) anlamındadır. İngilizce sözcük, Ad halinde spatula anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.