Yaw - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yaw Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ayyām أيّام z "günler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ywm kökünden gelen yawm يوم z "gün" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için yevm maddesine bakınız.
Arapça ḥyy/ḥyw kökünden gelen ḥayawān حيوان z "1. yaşama, canlı olma, 2. her çeşit canlı varlık, canavar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حيّ z "yaşadı, canlı idi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Arapça ywm kökünden gelen yawm يوم z "gün" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yūmā יומא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen yōm יום z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen ūmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça yawmī يومى z "günlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ywm kökünden gelen yawm يوم z "gün" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için yevm maddesine bakınız.
İbranice yōm kippūr יוֹם כִּפּוּר z "kefaret günü, Musevi takviminde Tişri ayının onuncu gününe rastlayan bayram" deyiminden alıntıdır. İbranice deyim İbranice yōm יוֹם z "gün" (NOT: Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen yawm يوم z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve İbranice kippūr כִּפּוּר z "kefaret, günahtan arınma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İbranice sözcük Arapça aynı anlama gelen kafārat كفارة z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için yevm, kefaret maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.