Yarg - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yarg Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe yarğu sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yar- "kesmek, karar vermek" fiilinden +gU sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için yar- maddesine bakınız.
Arapça aḥkām أحكام z "hükümler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukm حكم z "yargı" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça bḥr kökünden gelen buḥrān بحران z "hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice bḥr kökünden gelen bəḥrānā בחרנא z "1. sınav, sınayış, 2. hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bəḥar בְּחַר z "sınama, yargılama" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça duyūn ديون z "borçlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dyn2 kökünden gelen dayn دين z "borç" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça dāna دان z "1. borç aldı, borç verdi, 2. yargıladı, hükmü altında aldı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ġrḍ kökünden gelen ġaraḍ غرض z "amaç, kasıt, özellikle şahsi ve gizli kasıt, önyargı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥakam حكم z "yargıç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥākim حاكم z "yargılayan, yargıç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukm حكم z "1. yargılama, 2. yargı, karar, emir, kanun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama "yargıladı, hükmetti, egemenlik kullandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukūmat حكومة z "yönetim, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حكم z "yargıladı, egemenlik erki kullandı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḳḍy kökünden gelen ḳāḍī قاضي z "yargıç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kaza maddesine bakınız.
Arapça ḳḍy kökünden gelen ḳaḍāˀ قضاء z "1. yargılama, 2. yargı, özellikle tanrısal yargı, kader, kısmet, ölüm, beklenmedik ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḍā قضا z "yargıladı, hüküm verdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳāḍi'l-ˁaskar قاض العسكر z "ordu yargıcı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kadı, asker maddelerine bakınız.
Arapça ḳḍy kökünden gelen ḳaḍiyyat قضيّة z "yargı, tez, mantıkta önerme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kaza maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳiyāmat قيامة z "1. birlikte ayağa kalkma, kalkışma, 2. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "ayağa kalkma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen maḥkamat محكمة z "yargı eylemi veya yargı yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen maḥkūm محكوم z "yargılanıp hüküm giymiş olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حكم z "yargıladı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça madīnat مدينة z "1. yargı çevresi, hüküm alanı, 2. kent, kent devleti, Yun pólis karşılığı " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen mdīnā veya mdīnatā מדינא/מדינתא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #dyn דינ z "yargılama, hükmetme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düyun maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen muḥākamat محاكمة z "akıl yürütme, yargılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen taḥakkum تحكّم z "yargıçlık veya egemenlik yetkisine sahip olma, egemenlik taslama, keyfi yönetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama, egemen olma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen taḥkīm تحكيم z "1. hakem tayin etme, egemen sayma, 2. güçlendirme, pekiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḳḍy kökünden gelen taḳāḍā تقاضا z "dava etti, borcunu yargı yoluyla talep etti" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ḳaḍāˀ قضاء z "yargılama" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI)idir. Daha fazla bilgi için kaza maddesine bakınız.
Arapça wzr kökünden gelen wazīr وزير z "hükümdarın yardımcısı, danışman, bakan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) vicīr veya guzīr "yargıç, hakem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen viçira sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca s'abandonner "boyun eğmek, vazgeçmek, pes etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Eski Fransızca à bandon "mahkûm, cezalı, yargılanarak hüküm giymiş olan" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca à "bir şeye" ve Fransızca ban veya bandon "ferman, hüküm" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için banal maddesine bakınız.
Fransızca banlieu "bir kentin yargı alanı içinde bulunan kırsal bölge, dış mahalle, varoş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ban "yargı, hüküm, ferman" ve Fransızca lieu "yer" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için banal, lokal maddelerine bakınız.
Fransızca norme "kural, standart, ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince norma "marangoz gönyesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır. Etrüskçe bir sözcük Eski Yunanca gnōmon γνώμον z "1. bilen, gösteren, 2. marangoz gönyesi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνώσκω, γνω- z "bilmek, anlamak, yargılamak, ölçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Eski Türkçe yarğu sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yar- "kesmek, karar vermek" fiilinden +gU sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için yar- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.