Yapışma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yapışma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça lzm kökünden gelen luzūm لزوم z "1. yapışma, bitişme, gerekme, 2. gereklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "yapıştı, bitişti, gerekti" fiilinin masdarıdır.
Arapça lzm kökünden gelen multazim ملتزم z "bir işi üstlenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iltizām إلتزام z "yapışma, takılma, görev alma, üstlenme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.
Eski Türkçe bal- "1. bağlanmak, 2. yapışmak?, vıcık olmak?" fiilinden +Iş-Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ba- "bağlamak" fiilinden +Il- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baldır maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe ilin- "ilişmek, yapışmak, takılmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ilin- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sakır- "yapışmak?" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sakız maddesine bakınız.
Eski Türkçe sakız sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sakır- "yapışmak" fiilinden +Iz2 sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Ses yansımalı sözcüktür. Daha fazla bilgi için cır maddesine bakınız.
Eski Türkçe yapış- veya yavış- "yapışmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yapış- maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen lipo+ "yağ" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lip- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leip- "yapışmak, yağlı ve vıcık olmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca adhésion "yapışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen adhaesio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adhaerere "bir şeye ilişmek, yapışmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince haerere, haes- fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.