Yanlı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yanlı Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁnd kökünden gelen ˁanūd "yanlışta ısrar eden, inatçı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için inat maddesine bakınız.
Arapça bṭl kökünden gelen bāṭil باطل z "boş, geçersiz, hiç (sıfat), yanlış, saçma (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için butlan maddesine bakınız.
Arapça ḍll kökünden gelen ḍalālat ضلالة z "yoldan çıkma, sapma, azma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍalla ضلّ z "saptı, yanlış yola gitti" fiilinin masdarıdır.
Arapça alχān ألخان z "ezgiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lχn kökünden gelen laχn لخن z "yanlış telaffuz etme, aksan" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça frḳ kökünden gelen furḳān فرقان z "ayırma?, doğruyu yanlıştan ayırma?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice prḳ kökünden gelen purḳanā פרקןא z "selamet, kurtuluş, bir borçtan veya kölelikten kurtulma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #prḳ "ayrılma, kurtulma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça χṭy kökünden gelen χaṭāˀ خطاء z "yanılgı, yanlış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭā خطا z "yanıldı, yanlış yaptı" fiilinin masdarıdır.
Arapça nḥl kökünden gelen intiḥāl إنتحال z "kendine maletme, benimseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥl نحل z "(birine) maletme, bir eseri yanlış şaire atfetme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça whm kökünden gelen ittihām إتّهام z "töhmet altında bırakma, suç kuşkusu isnat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkuya kapıldı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vehim maddesine bakınız.
Arapça ḳbḥ kökünden gelen ḳabāḥat قباحة z "1. yanlış veya çirkin olma, 2. yanlış veya çirkin davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳubḥ قبح z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ġlṭ kökünden gelen muġālaṭat مغالطة z "yalan ve yanlışlarla akıl yürütme, safsata" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaṭ غلط z "yanlış" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için galat maddesine bakınız.
Arapça whm kökünden gelen wahm وهم z "kuşku, boş korku, kötülük hayal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkulara kapıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca amphithéatre "daire veya yarım daire şeklinde tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince amphitheatrum "çift yanlı (tam daire veya oval) tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca théatron θέατρον z "tiyatro" sözcüğünden amphi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tiyatro maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce apocalypse "kıyamet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca apokálypsis ἀποκάλυψις z "1. gizli bir şeyi ortaya çıkarma, faş etme, revelation, 2. antik dinde tanrının kendini insanlara göstermesi, Hıristiyanlıkta kıyamet gününe dair alametler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kalýptō "gizlemek, saklamak" fiilinden +sis sonekiyle apo+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kulübe maddesine bakınız.
İngilizce evangelic(al) "1. İncile ait, İncilci, 2. Hıristiyanlığı aktif olarak yayma çabasında olan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen euangelikós ευαγγελικόσ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca euángelos ευάγγελος z "1. iyi haberci, müjdeci, 2. İncil" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için incil maddesine bakınız.
Fransızca paralyse, paralyt- "felç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen parálysis παράλυσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paralúō παραλύω z "'bir yanı çözülmek', tek yanlı inme" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için analiz maddesine bakınız.
İngilizce presbyterian "'rahipçi', İngiliz kilisesinde piskopos hiyerarşisini reddeden mezhep" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca presbýter πρεσβύτερ z "daha yaşlı kişi, dede, erken Hıristiyanlıkta ihtiyar heyeti mensubu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca présbys πρέσβυς z "yaşlı, önder" sözcüğünün tafdilidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pres-gʷu- "önde-giden" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca sophiste "laf ebesi, zekice fakat yanlış söz söyleyen, safsatacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sophista sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sophistēs σοφιστης z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sophízō σοφίζω z "becerikli olmak, sanat sahibi olmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sophós σοφός z "akıllı, bilge" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca aberration "sapma, yanlış yola girme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen aberratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aberrare "yanlış yola sapmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince errare "dolaşmak, gezmek" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ers- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca détoné "sesi yanlış perdeden olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tone "ses perdesi" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ton1 maddesine bakınız.
Fransızca désinformation "'bilgilendirmeme', yanlış bilgilendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca information "bilgi, bilgilendirme" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için enformasyon maddesine bakınız.
Fransızca escorte veya İngilizce escort "kılavuz, eşlikçi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen scorta sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scorgere "yol göstermek" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excorrigere "yanlış olan bir şeyi düzeltmek" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince corrigere, correct- "düzeltmek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için korekt maddesine bakınız.
Fransızca maldonne "iskambilde yanlış kâğıt dağıtma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mal "kötü, bozuk" (NOT: Bu sözcük Latince malus "kötü" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca donner "vermek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için malarya, data maddelerine bakınız.
Fransızca mission "1. görevle bir yere gönderme veya gönderilme, görev, 2. özellikle Hıristiyanlığı yayma amacıyla üstlenilen görev ve bu görevin yeri " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince missio "gönderme, gönderilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
İtalyanca falsetto "yüksek oktavda şarkı söylemeye imkân veren ses tekniği, 'cırtlak ses'" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için falso maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.