Yale - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yale Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça wly kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iyālat إيالة z "yönetim, idare" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için vilayet maddesine bakınız.
Arapça χyl kökünden gelen χayālāt خيالات z "doğaüstü görüntü, hayalet, fantom" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hayal maddesine bakınız.
Arapça yā lallī يا للّى z "nakarat sözü, laylom" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ya2 maddesine bakınız.
Fransızca dialecte "lehçe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálektos διάλεκτος z "lehçe, ağız, özellikle taşra ağzı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "'farklı konuşmak', taşra ağzı konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō λέγω2 z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyalog maddesine bakınız.
Fransızca dialectique "tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi, münazara" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dialektikē teχnē διαλεκτικη (τεχνη) z deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: Elea'lı Zeno, Yun filozof (MÖ y. 490-y. 430).) Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "karşılıklı söylemek, münazara etmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō, log- λέγω2, λογ- z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyalog maddesine bakınız.
Farsça piyāle پياله z "kadeh, özellikle içki kadehi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen paygāl sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phiálē φιάλη z "geniş ağızlı ve yayvan içki kadehi, tas" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça Falistīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palestina "kugünkü İsrail'i kapsayan Roma eyaletinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pliştīm פלשתים z "Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça χyl kökünden gelen χayālāt خيالات z "doğaüstü görüntü, hayalet, fantom" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hayal maddesine bakınız.
Arapça ḥwr kökünden gelen muḥāwarat محاورة z "1. karşılıklı soru ve cevapla konuşma, sohbet, 2. felsefede diyalektik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawr حور z "dönme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mihver maddesine bakınız.
Arapça ṭyf kökünden gelen ṭayf طيف z "1. uykuda gözüne görünme, 2. hayalet, hayal, görüntü" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca satrape "başına buyruk bölge yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sátrapēs σάτραπης z "Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça χşathrapā "şehriban, Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Eski Farsça χşathra "krallık, beylik" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şehir1 maddesine bakınız.
Fransızca fantôme veya İngilizce phantom "hayalet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen phantasma sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phántasma ϕάντασµα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phantázō φαντάζω z "hayal görmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Yeni Yunanca mētropolítēs μητροπολίτης z "Ortodoks kilisesinde eyalet başkentinin piskoposu olan ve eyalet sinoduna başkanlık eden din adamı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mētrópolis μητρόπολις z "anakent" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için metropol maddesine bakınız.
Farsça piyāle پياله z "kadeh, özellikle içki kadehi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen paygāl sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phiálē φιάλη z "geniş ağızlı ve yayvan içki kadehi, tas" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca grisou "a.a. (Belçika diyalekti)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca feu grégeois "Rum ateşi, kendiliğinden yanıcı bir kükürt karışımı" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Grec "Rum, Yunanlı" özel adından türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gringo maddesine bakınız.
İngilizce bulldozer "bir tür ağır iş makinası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1930 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce bull dose "'boğa dozu', ağır dayak atma, özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için buldog, doz maddelerine bakınız.
İngilizce charleston "1. 1923'te James P. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans türü, 2. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Charleston "ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent" özel adından türetilmiştir.
İngilizce lynch "yargısız infaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Lynch's law "Lynch kanunu, yargısız infaz" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük William Lynch "Virginia eyaletinde kurulan yasadışı halk mahkemelerine önayak olan Amerikalı yüzbaşı (1810 dolayı)" özel adından türetilmiştir.
İngilizce rodeo "Teksas eyaletine özgü bir tür boğa güreşi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca rodeo "1. halka, ring, etrafı çevrili yer, 2. sığır ağılı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca rodear "dönmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir. İspanyolca fiil Latince aynı anlama gelen rotare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için raund maddesine bakınız.
Latince a priori "'öncekinden', mantıkta ve diyalektikte önceden doğruluğu kabul edilmiş olan önerme" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince prior "daha önce, önceki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince prius "önce" sözcüğünün tafdilidir.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.