Yakan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yakan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Atm kökünden gelen maˀtam مأتم z "cenaze töreni, cenazede ağıt yakan kadınlar topluluğu" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça yāḳūt ياقوت z "kırmızı renkli değerli bir taş, yakut" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yākand sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yāḳund veya yākand יקנדא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰyákinthos ὑάκινθος z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça turş ترش z "ekşi veya tuzlu, ağız yakan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde tarşna- "kurumak, susamak" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *trs- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters- "kurumak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için taraça maddesine bakınız.
Fransızca cautère "yarayı ateş veya kimyasal bir madde ile dağlama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen cauterium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kautēr καυτήρ z "yakan, dağlayan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kaíō, kaus- καίω, καυσ- z "yakmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kəw-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kāu- kökünden türetilmiştir.
Farsça partav sūz پرتو سوز z "büyülteç" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça partav پرتو z "ışık" (NOT: Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *tap- "ısı, ışık" sözcüğünden per+2 önekiyle türetilmiştir. ) ve Farsça sūz سوز z "yakan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça sōχtan, sūz- سوختن, سوز z "yanmak, yakmak" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için tav2, softa maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.