YÜKLEME - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

YÜKLEME Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça klf kökünden gelen mukallaf مكلّف z "yüklenen, yüklenmiş, yükümlü, yüklü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taklīf تكليف z "külfet yükleme, görev veya zahmet verme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için külfet maddesine bakınız.
Arapça ḳbḥ kökünden gelen taḳbīḥ تقبيح z "ayıplama, kabahat yükleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳubḥ veya ḳabāḥat قبح/قباحة z "ayıp veya çirkin olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kabahat maddesine bakınız.
Arapça kfr kökünden gelen takfīr تكفير z "1. kefaret verme, 2. birine kâfir deme, kâfirlik yükleme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kefaret maddesine bakınız.
Arapça klf kökünden gelen taklīf تكليف z "1. zahmet, yük, 2. zahmet yükleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kulfat كلفة z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için külfet maddesine bakınız.
Arapça wkl kökünden gelen wakālat وكالة z "vekil olma, vekillik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakl veya wukūl وكل/وكول z "güvenme, güvene dayalı bir iş yükleme, görevlenmerme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca sagmári σαγμάρι z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ságma σάγμα z sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Yunanca sáttō, sag- σάττω, σαγ- z "yüklemek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca imposer "yüklemek, üstüne atmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen imponere, imposit- fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince ponere, posit- "koymak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pozisyon maddesine bakınız.
Fransızca collège "1. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.], 2. yüksek okul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince collegium "tüzel kişilik, lonca, ortaklık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince collēgāre "ortak yükümlülük yüklenmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince lēgāre "yükümlülük yüklemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için delege maddesine bakınız.
Fransızca surcharge "'üstüne yükleme', ek yük, ek ücret, ek vergi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charge "yük" sözcüğünden super+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.
Fransızca chargeur "yükleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca charger "yüklemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şarj maddesine bakınız.
İngilizce upload "bir dosyayı yerel bilgisayardan internete yükleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce up "yukarı" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *up biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upo "alt, alta, alttan (edat)" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce load "yükleme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sub+ maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.