Uzaklaşma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Uzaklaşma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ġrb kökünden gelen ġarābat غرابة z "garip ve yabancı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġarābat غرابة z "yabancı olma, tuhaf olma" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Arapça ġarb veya ġurūb غرب/غروب z "uzaklaşma, ayrılma, (güneş) batma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için garp maddesine bakınız.
Arapça hcr kökünden gelen hicrān هجران z "1. bir yerden göçme, ayrılma, uzaklaşma, 2. ayrılık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hicret maddesine bakınız.
Arapça ṭrd kökünden gelen istiṭrād إستطراد z "konudan uzaklaşma, antrparantez söylenen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarada "uzaklaştırdı" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tard maddesine bakınız.
Arapça ˁzb kökünden gelen ˁizbat عزبة z "kır evi, çiftlik, villa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁuzbat عزبة z "uzak olma, uzaklaşma" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça zḥl kökünden gelen aynı anlama gelen zuḥāl زحال z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zuḥūl زحول z "geri durma, uzaklaşma" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça az "ayrılma ve uzaklaşma, ismin den halini oluşturan edat" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen ac veya az sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen haça- sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sáça- sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca aynı anlama gelen sport sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen sport sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca desport "oyalanma, eğlenme, oyun" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca desporter "(yoldan veya rutinden) uzaklaşmak, oyalanmak, aylaklık etmek" fiilinden türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Eski Fransızca porter "taşımak, yürümek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için portatif maddesine bakınız.
Eski Türkçe ıra- veya yıra- "uzaklaşmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yır "öte, uzak, kuzey" sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir.
Eski Yunanca apo από z "bir şeyden veya yerden ayrılma, uzaklaşma ve kapatma bildiren edat ve fiil öneki" fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *apo- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca apogée "1. eliptik bir yörüngenin en uzak noktası, 2. zirve, doruk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca apógeion απόγειον z "yeröte, yerden-uzağa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca apó από z "birşeyden uzaklaşma bildiren edat" ve Eski Yunanca γή z "yer, yeryüzü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için apo+, geo+ maddelerine bakınız.
Fransızca dentelle "iğne oyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dent "diş" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için aldente maddesine bakınız.
Fransızca départ "ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca départir "vazgeçmek, ayrılmak, uzaklaşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince partiri "ayrılmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parsel maddesine bakınız.
İngilizce trip "1. dolaşma, kısa gezi, 2. Amerikan argosunda halüsinojen madde kullanmak, gerçeklerden uzaklaşmak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to trip "belirli bir amacı olmaksızın yürümek, gezmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *trepan veya *trempan "ayakla basmak, yürümek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için tramplen maddesine bakınız.
Farsça āb آب z "su" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen āp sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen āpi sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *āp- biçiminden evrilmiştir.
İtalyanca allarga "açıl!, uzaklaş!, gemicilikte 'açıl' komutu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca allargare "açılmak, uzaklaşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca largo "açık, geniş, uzak" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen largus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için larj maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.