Uta - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Uta Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça barmuˁtād برمعتاد z "alışıldığı üzere" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça muˁtād معتاد z "alışılmış" sözcüğünden ber+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mutat maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça fūṭa فوطه z "Hindistan kökenli çizgili ipek peştemal" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mtˁ kökünden gelen mutˁat متعة z "1. kullanma, tadını çıkarma, 2. Şii fıkhında sadece cinsel ilişki amacıyla kıyılan geçici nikâh" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için meta maddesine bakınız.
Arapça ˁṣb kökünden gelen mutaˁaṣṣib متعصّب z "taassup eden, fanatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˁaṣṣub تعصّب z "asabiyet gösterme, aşiretçilik veya fanatiklik yapma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için asap maddesine bakınız.
Arapça ṭbḳ kökünden gelen muṭābaḳat مطابقة z "örtüşme, üstüste binme, birbiriyle uyum içinde olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ṭibāḳ طباق z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için tabak1 maddesine bakınız.
Arapça ṭbḳ kökünden gelen muṭābiḳ مطابق z "mutabakat sağlayan, uygun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭibāḳ veya muṭābaḳat طباق/مطابقة z "tamamen örtüşme, uyma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için tabak1 maddesine bakınız.
Arapça ṭnṭn kökünden gelen muṭanṭan sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭanṭana "tıngırdadı" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için tantana maddesine bakınız.
Arapça ṣrf kökünden gelen mutaṣarrif متصرّف z "tasarruf eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taṣarruf تصرّف z "harcama veya yönetme hakkını kullanma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça ṣwr kökünden gelen mutaṣawwar متصوّر z "tasavvur edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taṣawwur تصوّر z "düşleme, zihninde resimleme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için suret maddesine bakınız.
Arapça ṣwf kökünden gelen mutaṣawwif متصوّف z "tasavvuf eden, sufi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taṣawwuf تصوّف z "tasavvuf ile uğraşma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için sufi maddesine bakınız.
Arapça ˁwd kökünden gelen muˁtād معتاد z "alışılmış, adet olmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iˁtiyād إعتياد z "alışma, adet edinme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur.
Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭālaˁat مطالعة z "inceleme, inceleyerek gerçeği ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طلع z "ortaya çıktı, belirdi" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Arapça trk kökünden gelen mutārakat متاركة z "bir şeyi olduğu gibi bırakma, karşılıklı silah bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tark ترك z "bırakma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için terk maddesine bakınız.
Eski Türkçe komıt- "heyecan ve şevk vermek" fiilinden +An sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.