Uo - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Uo Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca virtuose "üstün beceri sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen virtuoso sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca virtù "1. erkeklik, 2. erdem, özellik, nitelik, yetenek" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince virtus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için virtüel maddesine bakınız.
İtalyanca duo "(müzikte) ikili" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince duo "iki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dwo- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.
Geç Latince duodenum "onikiparmak bağırsağı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Gerardo di Cremona, İtal. hekim (ö. 1187).) Geç Latince sözcük Latince duodecim "oniki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince duo "iki" ve Latince decem "on" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için düo, desi+ maddelerine bakınız.
Fransızca carnet "defter" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen caern sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince quaterni "1. dörtlü, dörder, 2. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince quatuor "dört" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce agave "Amerika kökenli bir kaktüs cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Agauē "Yunan mitiolojisinde bir şahsiyet" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agauós αγαυός z "soylu, seçkin" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca acoustique "işitmeye ilişkin, işitsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca akoustikós ακουστικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akoúō ακούω z "işitmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əkous-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kous- "işitmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca allégorie "simgesel anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca allēgoría αλληγορία z "başka türlü söyleme, başka şey ima etme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka " (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak, söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alias, kategori maddelerine bakınız.
Fransızca amethyste "bir tür süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca améthystos αμέθυστος z "'sarhoş etmez', bir tür süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca methúō μεθύω z "sarhoş olmak" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için matiz maddesine bakınız.
Fransızca analyse, analyt- "çözümleme, ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen análysis ανάλυσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca analúō αναλύω z "ayrışmak, ayrıştırmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leu-1 "çözmek, gevşetmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için lös maddesine bakınız.
Fransızca encyclopédie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince encyclopaedia "genel eğitim programı [xvi], her konuya değinen eğitici kitap [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca enkýklios ενκύκλιος z "genel olarak" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kýklios κύκλιος z "dairesel, çember şeklinde, genel" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca paídeúō παίδεύω z "eğitmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sikl, pedo+ maddelerine bakınız.
Eski Yunanca dúo, di- δύο, δι- z "iki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dwo- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.
Fransızca dia sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca diapositif "şeffaf pozitif film" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca diaphane "şeffaf " (NOT: Fransızca sözcük Eski Yunanca diaphaínō διαφαίνω z "içinden öbür yanı görünmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, görünmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. ) ve Fransızca positif sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fantezi, pozitif maddelerine bakınız.
Fransızca dialyse, dialyt- "ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálysis διάλυσις z "içinden geçerek ayrışma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden +sis sonekiyle dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için analiz maddesine bakınız.
Yeni Latince deuterium "atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1933 Harold C. Urey, Amer. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca déuteros δεύτερος z "ikinci" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dúo, di- δύο z "iki" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için di+1 maddesine bakınız.
İngilizce duplex "1. iki katlı olan her şey, 2. iki katlı konut" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince duplex, duplic- "iki katlı, çift" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince du- "iki" ve Eski Yunanca pláks, plak- πλάξ, πλακ- z "tabaka, katman" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için düo, pli maddelerine bakınız.
Fransızca électrolyse "kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lýsis λύσις z "çözme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için elektrik, analiz maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca strongýlos στρογγύλος z "1. yuvarlak, 2. izmarite benzer bir balık, spicara flexuosa" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca strongýlos "yuvarlak, top gibi, değirmi" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca catalyse, catalyt- "ayrışma, çözünme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen katálysis κατάλυσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca katalýō καταλύω z "birimlerine ayrıştırmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için analiz maddesine bakınız.
Fransızca catégorie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince categoria sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca katēgoría κατηγορία z "1. itham, 2. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca katēgoreúō κατηγορεύω z "biri veya bir şey hakkında konuşmak, iddia etmek, itham etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca lysole "'yağ çözen', dezenfektasyon için kullanılan bir kimyasal karışım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lýsis λύσις z "çözme, ayrıştırma" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. ) ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için analiz, oleo+ maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca loχoúsa λοχούσα z "yeni doğurmuş kadın" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca loχeúō λοχεύω z "çocuk doğurmak, doğum yatağına yatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca léχomai λέχομαι z "yatmak" fiili ile eş kökenlidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *legh- biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca mándepse μάντεψε z "'tahmin et'" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca mandévō μαντεύω z "tahmin etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca manteúō μαντεύω z "kehanet etmek, fal bakmak" fiilinden evrilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca mántis μάντις z "kâhin, falcı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mantis2 maddesine bakınız.
Fransızca paralyse, paralyt- "felç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen parálysis παράλυσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paralúō παραλύω z "'bir yanı çözülmek', tek yanlı inme" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için analiz maddesine bakınız.
Fransızca pyorrhée "akıntılı iltihap, özellikle diş etlerinde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyorhaía πυοραία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca púon πύον z "cerahat, irin" ve Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pus2 maddesine bakınız.
Fransızca pose "tavır, duruş, resimde modelin duruşu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca se poser "durmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince pausare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Eski Yunanca paúsis παύσις z "durma, ara verme, stop" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca paúō, paus- παύω, παυσ- z "durmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *paus- "bırakmak, terketmek, sona erdirmek" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca salós σαλός z "deli, aptal, berduş" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca salévō σαλέυω z "1. kıpırdamak, oynaşmak, 2. aklını oynatmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca saléuō σαλέυω z "sallanmak, kıpırdamak, yalpalamak" fiilinden evrilmiştir.
Fransızca banderole "1. şerit şeklinde bayrak, 2. bez afiş, üstü yazılı kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca banderuola "bayrakçık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca bandera "bayrak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bandıra maddesine bakınız.
Eski Yunanca dúo, di- δύο, δι- z "iki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dwo- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.