Uman - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Uman Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça muslimān مسلمان z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça muslim مسلم z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için müslim maddesine bakınız.
Arapça trcm kökünden gelen tarcumān ترجمان z "çevirmen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen targmānā תרגמנא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen targumannu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Akatça ragāmu "çağırmak, söz söylemek, dava etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için recm maddesine bakınız.
Farsça āsuman veya āsmān آسمن z "gökyüzü, sema" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen āsmān- sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça gumān كمان‎‎‎‎ z "olumsuz şüphe, zan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vi-manah- "karşı-düşünce" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde mana- "düşünmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düşman maddesine bakınız.
Eski Türkçe tuman sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça χān ū mān خان و مان z "ev ve bark" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça χān "ev, konak" ve Farsça māndan, mān- "kalmak, barınmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için han1 maddesine bakınız.
Fransızca argument "tez, ifade, tartışma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince argumentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince arguere "açıklamak, kanıtlamak, ifşa etmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca document "belge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince documentum "ders kitabı, kanıt, belge" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince docere, doct- "öğretmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için doktor maddesine bakınız.
Fransızca instrument "1. araç, alet, 2. müzikte çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen instrumentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince instruere, struct- "kurmak, oluşturmak, donatmak, teçhiz etmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince struere, struct- "yığmak, dikmek, inşa etmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için strüktür maddesine bakınız.
Fransızca humaniste "1. antik Yunan ve Latin kültürüne vakıf kimse, 2. insancıl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen umanista sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Lodovicio Ariosto (1474-1533), İt. şair.) Bu sözcük Latince humanus "insani" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince homo, homin- "'toprağa ait', insan" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için humus1 maddesine bakınız.
Almanca Kommandant veya Fransızca commandant "amir, bir askeri birliği yöneten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca commander "emretmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kumanda maddesine bakınız.
Fransızca pansement "bakım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca panser "(hastaya veya hayvana) bakmak, bakım yapmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pensare "(sürekli) tartmak, düşünmek, kaygı göstermek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince péndere, pens- "tartmak" fiilinin tekrarlanan eylem (frequentative) halidir. Daha fazla bilgi için pansiyon maddesine bakınız.
Fransızca changement "değişim, değiştirme, otomobilde vites değiştirme takımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca changer "değiştirmek" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kambiyo maddesine bakınız.
İtalyanca commando "emir, bir askeri birliğin yönetimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince commandare "kumanda etmek, emretmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mandare "emanet etmek, tevdi etmek, görevlendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için manda2 maddesine bakınız.
İtalyanca compagna "1. gemi erzakının saklandığı depo, 2. gemi erzakı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince compania "'birlikte ekmek yeme'" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kumpanya maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.