Ulmak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ulmak Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça fdy kökünden gelen fidyat فدية z "bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için feda maddesine bakınız.
Farsça pūsīdan "çürümek, bozulmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde pūya "irin, cerahat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için pus2 maddesine bakınız.
Farsça vāraste وارسته z "kurtulmuş, azade" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ava-rad- وا z "bırakmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça rad-, ras- "kurtulmak, serbest olmak" fiilinden türetilmiştir.
Eski Türkçe ar- "yorulmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için argın maddesine bakınız.
Eski Türkçe kağur- "yanmak, kavrulmak" fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kavur- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe odul- "oyulmak, oyuk olmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için oy- maddesine bakınız.
Yeni Latince dysprosium "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca dysprostikós δυσπροστικός z "güç bulunan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prosíēmi, prost- προσίημι, προστ- z "rast gitmek, bulmak" fiilinden dys+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca eîmi εῖμι z "gitmek" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için iyon maddesine bakınız.
Fransızca epilepsie "sara hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen epilepsia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epilepsía επιλεψία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epilambánō επιλαμβάνω, επιλεπ- z "tutulmak, kriz gelmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lambánō, lep- λαμβάνω, λεπ- z "almak, tutmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lemma maddesine bakınız.
Eski Yunanca ʰeurēka ἑυρηκα z "buldum!" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰeurískō ἑυρίσκω z "bulmak, keşfetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *we-wrē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werə-2 "bulmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen physio+ "bedensel, fiziksel" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phýsis φύσις z "beden, canlı varlık" sözcüğünden +sis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bheuə- "kabarmak, şişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir.
Farsça yāfte يافته z "1. bulan, bulunan, 2. makbuz pusulası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça yāftan, yāb- يافتن, ياب z "bulmak, elde etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen ayāftan, ayāb- fiilinden evrilmiştir.
Fransızca décadent "1. yoz, sefih, 2. bohem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince decadens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince decadere "bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca inventaire "ayrıntılı mal listesi, döküm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince inventarium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince invenire, invent- "rast gelmek, bulmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için avantür maddesine bakınız.
Fransızca gauchisme "aşırı solculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gauche "1. yamuk, bozuk, 2. sol" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gauchir "bozulmak, yamulmak, (doğru yoldan) sapmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *wankjan "sapmak" fiilinden alıntıdır.
Fransızca convention "1. buluşma, toplantı, 2. üzerinde anlaşılan şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen conventio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince convenire, convent- "bir araya gelmek, buluşmak, uygun bulmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için avantür maddesine bakınız.
Fransızca répertoire "bir tiyatro kumpanyasının hazır oyunlar listesi, stok" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince repertorium "bulma yeri, eşya saklanan yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reperire, repert- "bulmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince parire "çıkarmak, denk getirmek, üretmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perə-1 "tedarik etmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
Fransızca repère "nirengi noktası, bir nesnenin konumunu veya uzaklığını tam olarak bulmaya yarayan referans noktası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince reperire, repert- "bulmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için repertuvar maddesine bakınız.
İtalyanca falla "yarık, çatlak, delik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca fallire "eksik ve hatalı olmak, bozulmak, falsolu olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fay maddesine bakınız.
Venedikçe fonda! "dibe! (emir)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe fondar "diplemek, dibe atmak, dibi bulmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca ve Venedikçe fondo "dip" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen fundus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fon1 maddesine bakınız.
Türkçe kavla- "kabuğu soyulmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkçe kav "kabuk" sözcüğünden +lA- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kav1 maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde (ölçü birimleri) Genelde tarım alanları için kullanılan yüz metre kare değerinde yüzey ölçü birimi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ar kelimesi Fransızca are (fr) anlamındadır. Arnavutça sözcük, Ad halinde altın anlamına gelir. Arnavutça dilinden alınan ar kelimesi (2) ((t|eskimiş}} Arnavutçada iş,tarla,ben,yapan,eden anlamındadır anlamındadır. Eylem sözcük, Eylem halinde yorulmak anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (termodinamik) hava anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde öç, intikâm anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan ar kelimesi Ar. anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde tehlikeden kurtulmak, korunmak için yapılmış yer anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (ölçü birimleri) Genelde tarım alanları için kullanılan yüz metre kare değerinde yüzey ölçü birimi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ar kelimesi Fransızca are (fr) anlamındadır. Arnavutça sözcük, Ad halinde altın anlamına gelir. Arnavutça dilinden alınan ar kelimesi (2) ((t|eskimiş}} Arnavutçada iş,tarla,ben,yapan,eden anlamındadır anlamındadır. Eylem sözcük, Eylem halinde yorulmak anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (termodinamik) hava anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde öç, intikâm anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan ar kelimesi Ar. anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.