UFAL - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

UFAL Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça dḳḳ kökünden gelen daḳīḳ دقيق z "ince, rafine, narin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daḳḳa دقّ z "ufaladı, inceltti" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için dikkat maddesine bakınız.
Arapça dḳḳ kökünden gelen diḳḳat دقّة z "incelik, ince olma, rafine olma, detaylı olma, kılı kırk yarma, ince eleyip sık dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daḳḳa دقّ z "ufaladı, inceltti" fiilinin masdarıdır.
Arapça frk kökünden gelen farīk فريك z "1. kurutulmuş taze buğday tanesi, 2. kuş veya tavuk palazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraka فرك z "ufaladı" fiilinin sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice pārak פרכ z "yarmak, tahılı ovarak kepeğini ayırma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça sfl kökünden gelen sufālat سفالة z "aşağı veya aşağıda olma, aşağılık olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safala سفل z "aşağı idi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #şpl שפל z "altta veya aşağıda olma, sefil olma" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şapālu "alt, aşağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça dḳḳ kökünden gelen tadḳīḳ تدقيق z "inceleme, ufalama, dikkatle gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daḳḳa دقّ z "inceledi, ufaladı" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için dikkat maddesine bakınız.
Yeni Yunanca píta πίτα z "yassı hamur ekmeği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice pettā פתתא z "ekmek parçası, lokma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ptt פתת z "kırma, (özellikle ekmeği) bölme, ufalama, lokma haline getirme" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe uv- "küçültmek, ufaltmak" fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe uv- veya uw- sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe uwış "ufalanmış nesne" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: * Kaş I.61) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe uw- "küçültmek, ufalamak" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ufak maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe yuv- "ufalamak, öğütmek, hamur açmak" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ov- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce buffalo "bir tür yaban sığırı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca aynı anlama gelen bufalo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen būbalus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca boúbalis βούβαλις z "Afrikaya özgü bir yaban sığırı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca boûs βούς z "davar, sığır" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷou- biçiminden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe yuvala- "ufalamak, yuvarlamak" fiilinden +mA sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Men) Daha fazla bilgi için ov- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.