Tran - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tran Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳaṭrān veya ḳiṭrān قطران z "çam veya başka ağaçların reçinesi, sakız, zift" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳiṭrān קטרן z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir.
Arapça saṭranc veya şaṭranc سطرنج/شطرنج z "bir oyun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen çatrang sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe cáturaṅga चतुर्ङ्ग z "'dört kol', dört unsurdan oluşan ordu" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe cátur "dört" ve Sanskritçe aṅgam "kol, uzuv" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çehar maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kédron κέδρον z "Akdeniz'in yüksek dağlarında yetişen çam cinsinden bir ağaç, sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳiṭer קטר z "buhur, günnük, tütsü amacıyla yakılan reçine" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
İngilizce transgender "karşı cinsin özelliklerini veya davranış biçimlerini benimseyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gender "cinsiyet" sözcüğünden trans+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca genre veya gendre "cins, tür, cinsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için jenerasyon maddesine bakınız.
Fransızca transatlantique "1. Atlantik-aşırı (ülkeler), 2. Atlantik Okyanusunu aşan yolcu gemisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen transatlantic sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Atlantique veya Atlantic "Atlas Okyanusu" özel adından trans+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- z "mitolojide bir dev soyu" özel adından türetilmiştir. Daha fazla bilgi için atlas2 maddesine bakınız.
Fransızca tranquillisant "müsekkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tranquilliser "teskin etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince tranquillus "1. şeffaf, 2. sakin" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca transe "kendinden geçme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transir "1. öteye geçmek, 2. kendinden geçmek, ölmek, başka bir bilinç düzeyine geçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince transire, transit- "geçmek, aşmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iyon maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce transcendent "aşkın, duyularla algılanan dünyanın ötesine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transcendens "aşkın" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince transcendere "aşmak, dağın ötr yanına geçmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince scandere "çıkmak, tırmanmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iskele maddesine bakınız.
Fransızca transfert "aktarma, bir yerden başka yere taşıma veya taşınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transfert "'aktarır'" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transferre, translat- "aktarmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "taşımak, götürmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Fransızca transformer "şekil değiştirmek, dönüştürmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince transformare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince formare "biçimle­mek, şekil vermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Fransızca transfusion "sıvıyı bir kaptan diğerine aktarma, kan verme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transfundere, transfus- fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Fransızca transite "geçiş, bir yerden geçerek gitme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transitus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transire, transit- "öteye geçmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için trans maddesine bakınız.
Fransızca transcription "zabıt tutma, sözlü bir işlemi yazıya dökme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transcribere, transcript- "(baştan başa) yazmak, yazıya dökmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince scribere, script- "yazmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skrībh- "kazımak, çentmek" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için script maddesine bakınız.
Fransızca translittération "bir metni başka bir alfabeye aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca translittérer fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince littera "harf, alfabe" sözcüğünden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için literatür maddesine bakınız.
Fransızca transmission "intikal ettirme, aktarma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen transmissio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince transmittere, transmiss- fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.