Tra - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tra Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça aṭrāf أطراف z "taraflar, yöre, dört yön" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için taraf maddesine bakınız.
Arapça atrāk أتراك z "Türkler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça trk kökünden gelen turk sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için Türk maddesine bakınız.
Arapça fṭr kökünden gelen fiṭrat فطرة z "yaratılış, doğa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭr veya fuṭūr فطر/فطور z "1. yarma, 2. yaratma, doğurma, 3. oruç açma" sözcüğünün ismi merresidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pṭr פטר z "açma, çözme, serbest kılma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça haykal هيكل z "anıt" ve Farsça tarāş تراش z "yontan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için heykel, traş maddelerine bakınız.
Arapça ṭrd kökünden gelen istiṭrād إستطراد z "konudan uzaklaşma, antrparantez söylenen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarada "uzaklaştırdı" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tard maddesine bakınız.
Farsça aynı anlama gelen ḳalamtarāş قلمتراش z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḳalam قلم z ve Farsça tarāş تراش z "yontan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kalem, traş maddelerine bakınız.
Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳaṭrān veya ḳiṭrān قطران z "çam veya başka ağaçların reçinesi, sakız, zift" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳiṭrān קטרן z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir.
Arapça ṭrḥ kökünden gelen maṭraḥ مطرح z "1. atılan şey, atkı, atış, 2. yere serilen yaygı veya minder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭrḥ kökünden gelen ṭarḥ طرح z "atma, aritmetikte çıkarma işlemi" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için tarh maddesine bakınız.
Arapça ṭrḳ kökünden gelen miṭraḳ مطرق z "davul tokmağı, hallaç değneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaraḳa طرق z "dövdü, davul çaldı" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için tarik maddesine bakınız.
Arapça saṭranc veya şaṭranc سطرنج/شطرنج z "bir oyun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen çatrang sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe cáturaṅga चतुर्ङ्ग z "'dört kol', dört unsurdan oluşan ordu" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe cátur "dört" ve Sanskritçe aṅgam "kol, uzuv" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çehar maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kédron κέδρον z "Akdeniz'in yüksek dağlarında yetişen çam cinsinden bir ağaç, sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳiṭer קטר z "buhur, günnük, tütsü amacıyla yakılan reçine" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
Fransızca satrape "başına buyruk bölge yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sátrapēs σάτραπης z "Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça χşathrapā "şehriban, Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Eski Farsça χşathra "krallık, beylik" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şehir1 maddesine bakınız.
Fransızca mitrailleuse "makinalı tüfek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mitraille "bozuk para, saçma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca mite "Felemenk bakır para birimi" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Holandaca mite "ufak şey, pire, bozuk para" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce transgender "karşı cinsin özelliklerini veya davranış biçimlerini benimseyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gender "cinsiyet" sözcüğünden trans+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca genre veya gendre "cins, tür, cinsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için jenerasyon maddesine bakınız.
Fransızca anthracite "bir tür kömür, koyu gri renk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anthrakítēs ανθρακίτης z "'kömüre benzeyen', bir tür değerli mineral veya kömür çeşidi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ánthraks άνθραξ z "1. kömür, 2. şap (şarbon) hastalığı" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.