Tique - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tique Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca étiquette "yafta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estiquier "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "sivri bir şey batırmak, saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca agnostique "bilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen agnostic sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895).) Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgisi olan" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gnostik maddesine bakınız.
Fransızca acoustique "işitmeye ilişkin, işitsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca akoustikós ακουστικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akoúō ακούω z "işitmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əkous-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kous- "işitmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca amniotique "rahim içi sıvısına ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca amnios "rahim içi sıvısı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca amníon ἀµνίον z "1. 'kuzucuk', 2. döl yatağı, içinde fetüsün bulunduğu kese" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca amnós ἀµνός z "kuzu" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca apolitique "siyasi olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca politikós πολιτικός z sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için politik maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen arithmetique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arithmetikē αριθμετική z "sayı saymaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arithmós αριθμός z "sayı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ərəi-dhmo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rē(i)- "saymak, akıl yürütmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için racon maddesine bakınız.
Fransızca arctique "Kuzey kutbuna ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arktikós αρκτικός z "'ayısal', Kuzey kutbuna ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca árktos άρκτος z "ayı, Küçük Ayı, Kutup Yıldızı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rkto-s "ayı" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca balistique "top veya mermi atımı bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca bállista βάλλιστα z "mermi atan mekanik cihaz, mancınık" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷl-nə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷelə- "atmak, atılmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca boutique "her çeşit dükkân, mağaza" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *apotica sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca apothēkē αποθηκη z "mağaza, depo" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca thēkē θήκη z "ambar, saklama yeri" sözcüğünden apo+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tez2 maddesine bakınız.
Fransızca démotique "avam tabakasına ait, avam dili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmotikós δημοτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος z "halk, avam" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için demo+ maddesine bakınız.
Fransızca didactique "öğretici, eğitici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca didaktikós διδακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca didáskō, didak- διδάσκω, διδακ- z "öğretmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *didnsko- "düşündürmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dens-1 "düşünmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +dan2 maddesine bakınız.
Fransızca dialectique "tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi, münazara" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dialektikē teχnē διαλεκτικη (τεχνη) z deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: Elea'lı Zeno, Yun filozof (MÖ y. 490-y. 430).) Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "karşılıklı söylemek, münazara etmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō, log- λέγω2, λογ- z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diyalog maddesine bakınız.
Fransızca exotique "yabancı, tuhaf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eksōtikós εξωτικός z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éksō έξω z "dışarı, dış" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *eghs "dış" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekso+ maddesine bakınız.
Fransızca eclectique "seçmeci, karışık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eklektikós εκλεκτικός z "seçici, seçmeci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eklégō εκλέγω z "seçip ayırmak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō, log- λέγω, λογ- z "seçmek, derlemek" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.
Fransızca écliptique "astronomide burçlar çemberi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ékleipsis έκλειψις z "1. bırakıp gitme, kaybolma, 2. güneş tutulması" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca leípō, lip- λείπω, λιπ- z "bırakmak, terketmek, ayrılmak, eksik kalmak" fiilinden +sis sonekiyle ek+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lipsos maddesine bakınız.
Fransızca élastique "esnek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca elastikós ελαστικός z "ittirici" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca elaúnō, elast- ελαύνω z "itmek, sürmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca émétique "kusturucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca emetikós εμετικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca emésis εμέσις z "kusma" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca eméō εμέω z "kusmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wemə- "kusmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca eristique "çatışma veya münazara sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen eristikē ἐριστική z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca erízō ἐρίζειν z "kavga etmek, çatışmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca éris ἔρις z "kavga" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca érotique "cinselliğe ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen erotikós εροτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éros έρος z sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için eros maddesine bakınız.
Fransızca ésthetique "güzelliğe ilişkin [sıf.], güzellik teorisi [ad]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen aesthetisch sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1750, A. T. Baumgarten, Alman filozof.) Bu sözcük Eski Yunanca aisthētá αισθητά z "duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aisthánō αισθάνω z "algılamak, duymak, duyumsamak" fiilinin nötr hal çoğuludur. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *awis-dhyo- "duyu-verme, kulak koyma" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *au-4 "duymak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca fantastique "görüntüsel, hayali, düşsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phantastikós φανταστικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phantasía "görüntü, hayal" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca phlegmatique "coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phlegmatikós φλεγματικός z "'balgamlı', coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phlégma φλέγμα z "irin, iltihap, eski tıbba göre insan vücudunu oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phlégō φλέγω z "yanmak, cerahatlanmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhleg- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-1 "yanmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flama maddesine bakınız.
Fransızca phonétique "sese ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phōnētikós φωνητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phōnētós ϕωνητός z "ses etme, söyleme" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
Fransızca génétique "soya ilişkin, kalıtımsal, ırsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen genētikós γενητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca génos γένος z "soy, ırk, zürriyet" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- z "doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *genə- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca gnostique veya İngilizce gnostic "antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgili, antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gnō- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.