Tercî - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Tercî Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça trcm kökünden gelen mutarcim مترجم z "tercüme eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarcamat ترجمة z "başka dile çevirme" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için tercüme maddesine bakınız.
Arapça rch kökünden gelen tarcīh ترجيه z "yeğleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رجح z "ağır bastı, öncelikli idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için rüçhan maddesine bakınız.
Arapça χyr kökünden gelen χayr خير z "1. en iyi, seçkin, 2. iyilik, iyi davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāra خار z "(iyi olanı) seçti, tercih etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça χyr kökünden gelen iχtiyār إختيار z "1. seçme, tercih etme, seçim, 2. seçme yeteneği, özgür irade" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hayır2 maddesine bakınız.
Arapça nχb kökünden gelen intiχāb إنتخاب z "seçme, tercih, seçim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naχb نخب z "seçme" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır.
Arapça ḳrr kökünden gelen ḳarār قرار z "durma, sabit olma, istikrar, kesin görüş veya tercih" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarra قرّ z "durdu, yerleşti, kaldı, karar kıldı, karar verdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça χyr kökünden gelen muχayyar مخيّر z "seçme, seçilmiş, tercih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taχyīr تخيير z "tercih etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hayır2 maddesine bakınız.
Arapça χyr kökünden gelen muχtār مختار z "1. [mef.] seçilmiş, 2. [fa.] kendi iradesiyle seçen, otonom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iχtiyār إختيار z "seçme, tercih etme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) fail mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hayır2 maddesine bakınız.
Arapça rcḥ kökünden gelen muraccaḥ مرجّح z "tercih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raacaḥa "ağır bastı, tercih edildi" fiilinin tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için tercih maddesine bakınız.
Arapça rġb kökünden gelen raġbat رغبة z "1. aç olma, açlık, 2. arzulama, beğenme, tercih etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raġiba رغب z "acıktı, şiddetle arzuladı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice raˁab רעב z "şiddetli açlık, kıtlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça rcḥ kökünden gelen rucḥān رجحان z "ağır basma, öncelikli veya tercihli olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رجح z "daha ağır idi, ağır bastı" fiilinin masdarıdır.
Fransızca ve İngilizce pro+ "1. ön, ileri, 2. lehine, uğruna, 3. bir şeyin yerine" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince pro "a.a. (edat ve fiil öneki)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pr̥-o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per "ön, ileri" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için per+1 maddesine bakınız.
Fransızca favori "1. tercih ve takdir edilen, 2. yanak sakalı, 3. kazanması beklenen yarışmacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca favorito "tercih ve takdir edilen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince favorare "tercih etmek, alkışlamak" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince favere, faut- "tarafını tutmak, desteklemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghowē- "saymak, saygı göstermek, onurlandırmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca option "tercih, seçim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince optio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince optare "tercih etmek, seçmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *opere fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *op-2 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca optimum "en iyi şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen optimus sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *opere "seçmek, tercih etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için opsiyon maddesine bakınız.
Fransızca préférence "tercih, bir iskambil oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince preferentia "tercih, öncelik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeferre, praelat- "öne taşımak, öncelemek, tercih etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "taşımak" fiilinden pre+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.